يکشنبه 1 اسفند 1395 - Sunday, February 19, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام عبدالرضا عبدالرضا محمدقلي پور
 نام خانوادگی محمدقلي پور
 ایمیل
 سمت مسئول کنترل کیفی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه کنترل کیفی
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه