دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام محمد محمد صالحي عمران
 نام خانوادگی صالحي عمران
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ویرولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش ویرولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-230+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه