نام علیرضا علیرضا  صالحیان
 نام خانوادگی صالحیان
 ایمیل AlirezaSalehian@razilab.ir
 سمت مسئول بخش Server و IT (صبح)
 تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی كامپيوتر
 آدرس و تلفن 981132196820-243+
 نام حسین حسین احمدزاده
 نام خانوادگی احمدزاده
 ایمیل ahmadzadeh@razilab.ir
 سمت مسئول بخش Server و IT (عصر)
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-243+
رفتن به بالای صفحه