برای جواب‌دهی آنلاین آزمایش‌ها به آدرس های زیر مراجعه نمایید: 
نکته:
مراجعین محترم: شما می توانید از طریق شماره قبض و رمز اینترنتی درج شده بر روی قبض آزمایش خود جواب آزمایش را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

پزشک محترم: شما می‌توانید از طریق شماره نظام پزشکی و رمز اینترنتی خود جواب آزمایش‌های بیمارانتان را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

همکار محترم: شما می‌توانید از طریق رمز اینترنتی خود جواب آزمایش‌های بیماران‌تان را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

بروزرسانی: 2:35:34 1396/08/17
رفتن به بالای صفحه