معرفی

خلاصه ای در مورد بخش مولکولی آزمایشگاه

بخش مولکولی آزمایشگاه رازی در سال 1375 راه اندازی شد. این بخش کار خود را با چند تست PCR کیفی مانند HBV، HCV و CMV شروع کرد و بتدریج طی سالهای بعد تست های دیگری به صورت کیفی و کمی در این بخش راه اندازی گردید. علاوه بر این، این بخش بطور مستقل و بدون نیاز به کیت های تشخیصی قادر به راه اندازی انواعی از تست های تشخیصی مورد نیاز خود به صورت کیفی و کمی می باشد.

محل و جایگاه:

بخش مولکولی در طبقه چهارم آزمایشگاه در مجاورت بخش پاتولوژی و بخش متابولیک واقع شده است.

بخش مولکولی آزمایشگاه رازی در سال 1375 راه اندازی شد. این بخش کار خود را با چند تست PCR کیفی مانند HBV، HCV و CMV شروع کرد و بتدریج طی سالهای بعد تست های دیگری به صورت کیفی و کمی در این بخش راه اندازی گردید. علاوه بر این، این بخش بطور مستقل و بدون نیاز به کیت های تشخیصی قادر به راه اندازی انواعی از تست های تشخیصی مورد نیاز خود به صورت کیفی و کمی می باشد.

محل و جایگاه:

بخش مولکولی در طبقه چهارم آزمایشگاه در مجاورت بخش پاتولوژی و بخش متابولیک واقع شده است.

پرسنل و تحصیلات: 

این بخش دارای سه پرسنل بوده که دو نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد و مسئول بخش دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی است. اسامی پرسنل فوق عبارتند از: میترا اسکندری، هادی شکراله نیا روشن، محمد پورعلیجان امیری

تست های بخش:

تست هایی در این بخش در حال حاضر انجام می شود عبارتند از:

1. BK Virus Qualitative

2. Brucella Qualitative

3.  CMV Qualitative

4. CMV Quantitative

5. HBV Qualitative

6. HBV Quantitative

7. HBV Genotyping

8. HCV Qualitative

9. HCV Quantitative

10. HCV Genotyping

11. HPV Genotyping

12. HSV Qualitative

13. Parvo Virus Qualitative

14. Toxoplasma Qualitative

15. VZV Qualitative

16. JAK2 Qualitative

17. MTB Qualitative

18. MTHFR

19. BCR-ABL Quantitative

20. PML-RARA Quantitative

21. TEL-AML1 Quantitative

22. AML1-ETO Quantitative

 

 

کیت ها و مواد مصرفی:

کیت های انجام تست ها از شرکت های خارجی و داخلی تامین و استفاده می گردد. کیت های مصرفی این بخش اغلب از شرکت های معتبری مثل Roche ، , QIAgen  Gene Proof, Artus(QIAgen)و Amplisens تهیه می گردد.

کنترل کیفی:

برای انجام تست های فوق از کنترل های داخلی موجود در کیت ها جهت پی بردن به وجود ممانعت کننده ها و کنترل های خارجی همراه کیت های تشخیصی برای اطمینان از صحت، دقت، حساسیت، تکرار پذیری واکنش، استفاده می گردد. همچنین برای حصول به موارد ذکر شده در بالا، کالیبراسیون های دوره ای وسایلی از قبیل سمپلرها و ترموسایکلرها به صورت دوره ای انجام می گردد. علاوه بر موارد بالا این بخش از کنترل هایی خارجی معتبر تهیه شده از شرکت پیشگام ایرانیان جهت کنترل و تایید نتایج آزمایشات خود استفاده می کند. 

 

نحوه پذیرش و ورود نمونه ها به بخش:

پذیرش بیماران با ثبت مشخصات آنان در کامپیوتر توسط کارمندان بخش پذیرش انجام می گیرد. سپس از بیماران نمونه خون (برای تست هایی که به خون برای انجام آزمایش نیاز است) گرفته شده و یا نمونه خون ادرار یا نمونه های دیگر از آنان (برای بیماران بستری در بیمارستان ها) تحویل گرفته می شود. این نمونه ها به صورت موقت در یخچال برای زمان بسیار کوتاه نگهداری شده، سپس به بخش مولکولی منتقل می گردد. برای نمونه های واژینال یا نمونه زگیل بلافاصله بعد از نمونه گیری، نمونه ها به بخش مولکولی انتقال داده می شود. نمونه تا زمان انجام آزمایش در دمای -20 سانتی گراد نگهداری می شوند.

نحوه جوابدهی نمونه های انجام شده:

جوابدهی توسط پرسنل بخش از طریق نرم افزار آزمایشگاه انجام می شود.  

تجهیزات

امکانات و دستگاه ها:

این بخش دارای سه قسمت مجزا بوده که شامل:

1.      Pre PCR area

2.      Post PCR area

Pre PCR area شامل امکاناتی از قبیل 2 هود شمیایی جهت ساخت Master Mix  و تزریق DNA جهت انجام واکنش PCR ، هود لامینار جهت استخراج DNA و RNA و دستگاه اتوماتیک استخراج اسیدهای نوکلئیک از نمونه های بیولوژیک می باشد. این قسمت دارای یخچال و فریزر های مجزا به منظور ذخیره و نگهداری نمونه های بیماران و نیز مواد و کیت های مورد نیاز برای انجام واکنش PCR می باشد.

 Post PCR area دارای وسایلی از قبیل   , Rotor-Gene Thermal Cycler و کامپیوترها جهت انجام واکنش است. واکنش PCR در این بخش به صورت Conventional PCR و Real-Time PCR انجام می شود. این بخش شامل اتاق الکتروفورز جهت بررسی نتایج  Conventional PCR نیز می باشد.

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 15:43:5 1397/01/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه