اصول روشهای نمونه گیری در بیماریهای متابولیک

بر روی لینک زیر کلیک نمایید.http://www.razilab.ir/view_paper.aspx?myID=NA
17/11/1392

دستورالعمل نمونه گیری و حمل نمونه گازهای خونی ABG

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
7/12/1391

نمونه هايي که براي جدا کردن هر چه سريعتر سرم نياز به سانتريفوژ يخچالدار است

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
1/11/1391

قرار دادن نمونه خون در سرما

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
1/11/1391

تهیه کشت خون

تهیه کشت خون برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
16/10/1391
رفتن به بالای صفحه