راهنمای بخش نمونه گیری

در این آزمایشگاه معمولا مراجعین به صورت روزانه پذیرش و نمونه گیری می شوند. این مراجعین پس از دریافت نوبت، نسخه آنها پذیرش می گردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض و سربرگ و لیبل های آزمایشها را تحویل می گیرند و با در دست داشتن آنها، به واحد نمونه گیری مراجعه می نمایند تا راهنمایی های لازم و نمونه گیری انجام گیرد. در مورد مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلا پذیرش شده است: این دسته از مراجعی ...
1397/06/01

دستورالعمل نمونه گیری و حمل نمونه گازهای خونی ABG

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
7/12/1391

نمونه هايي که براي جدا کردن هر چه سريعتر سرم نياز به سانتريفوژ يخچالدار است

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
1/11/1391

قرار دادن نمونه خون در سرما

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
1/11/1391

تهیه کشت خون

تهیه کشت خون برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
16/10/1391
رفتن به بالای صفحه