دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام امراله امراله مصطفی زاده
 نام خانوادگی مصطفی زاده
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ایمونولوژی
 تحصیلات PhD
 واحد مربوطه بخش ایمونولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
 
 
 نام فرهنگ فرهنگ شیرزاد
 نام خانوادگی شیرزاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش ایمونولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
 
 
 نام عصمت عصمت يعقوبي
 نام خانوادگی يعقوبي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش ایمونولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه