دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام امید امید حق شناس
 نام خانوادگی حق شناس
 ایمیل Ohaghshenas@yahoo.com
 سمت مسئول بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 
 
 نام محمد محمد خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 
 
 نام سمیا سمیا مومني آهنگر
 نام خانوادگی مومني آهنگر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 
 
 نام مهدی مهدی غلامي بهنميري
 نام خانوادگی غلامي بهنميري
 ایمیل mgholami.b@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن
 
 
 نام سپیده سپیده سلامي کناری
 نام خانوادگی سلامي کناری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 
 
 نام آوا آوا طلوعی
 نام خانوادگی طلوعی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش بیوشیمی
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه