يکشنبه 1 اسفند 1395 - Sunday, February 19, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام قاسمعلی قاسمعلی نیکنفس
 نام خانوادگی نیکنفس
 ایمیل
 سمت سوپروایزر
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه سوپروایزر
 آدرس و تلفن 981112196820-205+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه