دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام صابر صابر اسماعيل تبار
 نام خانوادگی اسماعيل تبار
 ایمیل Jasa210@Gmail.com
 سمت تکنسین فنی
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه تاسیسات
 آدرس و تلفن
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه