دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام محمد محمد پورعلیجان
 نام خانوادگی پورعلیجان
 ایمیل
 سمت مسئول بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش PCR
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 
 
 نام زهرا زهرا فغان زاده گنجی
 نام خانوادگی فغان زاده گنجی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش PCR
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 
 
 نام میترا میترا اسکندري طوری
 نام خانوادگی اسکندري طوری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش PCR
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه