دعوت به همکاری کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

دعوت به همکاری کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی آزمایشگاه پانتوبیولوژی رازی بابل از بین واجدین شرایط با مدرک کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی بیس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می کند. لذا افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:1. آخرین مدرک تحصیلی2. مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی3. مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه
1396/08/09

دعوت به همکاری کارشناس ارشد ایمونولوژی

دعوت به همکاری کارشناس ارشد ایمونولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس ارشد ایمونولوژی بیس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.لذا افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:۱- آخرین مدرک تحصیلی۲- مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی ۳- مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه
1396/07/25

دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی)آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.لذا افراد واجد شرایط مدارک مورد نیاز را به آدرس ایمیل babolrazilab@yahoo.com یا info@razilab.ir ارسال و یا با شماره تلفن 01132199993 و 01132196820 تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:1- آخرین مدرک ت ...
29/9/1394

حضور آزمایشگاه رازی بابل در نمایشگاه ECO - مرداد 1393

حضور آزمایشگاه  رازی بابل در نمایشگاه ECO - مرداد 1393 حضور آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل به عنوان یکی از مراکز خصوصی جذب بیمار در سطح استان مازندران در نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی توریسم سلامت کشورهای عضو اکو- رامسر- مازندران – ایران مرداد 93
5/6/1393

برگزاری جلسات آموزشی بیماری های متابولیک نوزادان

برگزاری جلسات آموزشی بیماری های متابولیک نوزادان به منطور آشنائئ کارکنان آزمایشگاه با بیماری های متابولیک نوزادان طی چهار هفته جلسات آموزشی توسط آقای مهدی غلامی کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی با حضور مسئولین فنی در طبقه پنجم آزمایشگاه رازی بابل برگزار گردید.
18/9/1392
رفتن به بالای صفحه