تستهای جدید آزمایشگاه رازی

تستهای جدید آزمایشگاه رازی پزشکان محترماحتراما باطلاع ميرساند که تستها و روشهای نوين زير از هم اکنون در آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابل ارائه شده و قابل انجام ميباشند :1- Anti Mullerian Hormone 2-Procalcitonine3-Calcitonin4-EPO5-Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine Urine6- Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine Plasmaشما ميتوانيدجهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفن های 0111-2196820 ارتباط ...
8/6/1391

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل هدف اصلی خود را معرفی توانمندی های آزمایشگاه، متخصصین، تجیهزات و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آزمایشگاه و اخبار دنیای پزشکی و دانستیی های عمومی و تخصصی می داند. یکی از عمده مسائل و اهداف راه اندازی سایت اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات به مراحعه کنندگان و پزشکان همکار می باشد.تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ……………….. .
5/4/1391
رفتن به بالای صفحه