دریافت نشان طلایی Prevecal Gold

دریافت نشان طلایی Prevecal Gold دریافت نشان طلایی (Prevecal Gold) از کشور اسپانیا به جهت مشارکت آزمایشگاه رازی بابل در برنامه ارزیابی کنترل کیفی آزمایشات برای 5 سال متوالی (2012-2008)
14/12/1391

راه اندازی تست کالپروتکتین

راه اندازی تست کالپروتکتین این تست به صورت همه روزه در آزمایشگاه رازی بابل انجام میگیرد.
4/11/1391

راه اندازی تست Allergy Screen

راه اندازی تست Allergy Screen Allergy ScreenThe test is an immunoblot assay for the quantitative determination of circulating allergen-specific IgE in human serumبا توانایی تشخیص 30 ماده آلرژن Panel 30 Mix LY كنه خانگي Dermatophagoides Pteronyssinus سگ Dog كنه خانگي Dermatophagoides farinae شتر Camel اوكاليپتوس Eucalyptus لاتکس Latex سوسک حمام Cockroach شیر Milk مخلوط چمن Grass Mix سفیده تخم مرغ Egg white درخت سرو Cypress ...
4/11/1391

Procalcitonin, Serum

Procalcitonin, Serum Useful ForDiagnosis of bacteremia and septicemia in adults and children (including neonates) Diagnosis of renal involvement in urinary tract infection in children Diagnosis of bacterial infection in neutropenic patients Diagnosis, risk stratification, and monitoring of septic shock Diagnosis of systemic secondary infection post-surgery, and in severe trauma, burns, and multiorgan failure Diffe ...
29/9/1391

Antimullerian Hormone (AMH), Serum

Antimullerian Hormone (AMH), Serum Useful ForAssessment of menopausal status, including premature ovarian failure Assessing ovarian status, including follicle development, ovarian reserve, and ovarian responsiveness, as part of an evaluation for infertility and assisted reproduction protocols such as in vitro fertilization Assessing ovarian function in patients with polycystic ovarian syndromeEvaluation of infants with ambiguou ...
26/9/1391
رفتن به بالای صفحه