دعوت به همکاری کارشناس علوم آزمایشگاهی

دعوت به همکاری کارشناس علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه پانتوبیولوژی رازی بابل از بین واجدین شرایط با مدرک کارشناس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می کند. لذا افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:1. آخرین مدرک تحصیلی2. مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی3. مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه
1396/08/09

دعوت به همکاری کارشناس ارشد ایمونولوژی

دعوت به همکاری کارشناس ارشد ایمونولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس ارشد ایمونولوژی بیس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.لذا افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:۱- آخرین مدرک تحصیلی۲- مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی ۳- مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه
1396/07/25

سیستم ارسال پیامک

سیستم ارسال پیامک آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل اعلام میدارد سیستم خودکار ارسال پیامک خوش آمدگویی و پیامک تحویل جواب را جهت تسریع در روند جوابدهی مراجعه کنندگان گرامی و جلوگیری از مشکلات ناشی از این تاخیر ،راه اندازی نموده است.
10/2/1392

تروپونین I

تروپونین I این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.
9/2/1392

تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري

تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.
8/2/1392
رفتن به بالای صفحه