کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین هابطور کلی هدف اصلی در غربالگری دهانه رحم ، یافتن ضایعات پیش سرطانی است که در این مرحله بطور موثر درمان می شوند و از تبدیل آن به ضایعات تهاجمی دهانه رحم پیشگیری می شود.

در این گایدلاین بیماری که ریسک بالایی برای +CIN3  دارد ، و بالطبع به درمانهای پیشگیری کننده نیاز بیشتری دارد ، تحت شرایطی بدون انجام کولپوسکوپی می توان یک درمان فوری (Expedited treatment) برایش انجام داد.

زمانی که ریسک کمتر است ولی هنوز بالاست ، بیمار برای رد کردن ضایعات پره کانسریک نیازمند درمان ،کاندید انجام کولپوسکوپی می شود.

زمانی که ریسک پایین تر است ولی هنوز نرمال نشده است، بیمار نیازمند مراقبت (surveillance) بیشتر و در فواصل کوتاهتر می باشد (فواصل 1 الی 3 سال و حداقل در دو سطح از دقت و توجه). مراقبت بیشتر بدلیل کاهش ریسک سرطانهای بازه ای (interval cancers) تا قبل از ویزیت بعدی می باشد.

و زمانی که ریسک خیلی کاهش پیدا می کند ، بیمار به پروتکل روتین غربالگری خودش بر می گردد.

حداقل اطلاعات بیمار ، نتایج تست های فعلی و سن بیمار است، اگر سوابق قبلی (نتایج تست های قبلی ، نتیجه بیوپسی، حتی نتیجه پیگیری بعد درمان ) را هم داشته باشیم می توان استفاده کرده و وارد جدول نمود و Risk  را مشخص نماییم.

اصل اول :  مبنای غربالگری بر پایه HPV و یا HPV Based  میزان ریسک را مشخص می کند.

- سیتولوژی دارای ویژگی بالایی است ولی حساسیت آن کم است و ارزش پیشگویی کننده منفی آن کمتر است (بعبارتی جواب سیتولوژی نرمال خیلی خیالمان را راحت نمی کند)

- اساس تست HPV در گایدلاین بر مبنای HPV DNA Test و FDA approved بودن متد آزمایش می باشد.

اصل دوم:  با استفاده از نتایج تست های غربالگری فعلی ، سوابق تست های غربالگری قبلی ، بیوپسی و سن بیمار می توان ریسک را تعیین کرد.

- با هر ریسک به یک آستانه عمل (Action Thresholds) بر مبنای استفاده از جداول ده گانه تعیین ریسک می رسیم.

اصل سوم:  گایدلاین های حاضر امکان به روز شدن با اطلاعات جدید، آزمایشات جدید و واکسیناسیون HPV را دارند ولی Action Thresholds ثابت هستند.

اصل چهارم: کولپوسکوپی و بیوپسی هدفمند زمانی استفاده می شود که نیاز به تشخیص ضایعات پره کانسر نیازمند به درمان داشته باشیم.
 
- استاندارد کولپوسکوپی شامل گرفتن 2 تا 4 نمونه بیوپسی از مناطق استو وایت باید رعایت شود.

-  بیوپسی راندوم و یا کورکورانه (blind) دیگر توصیه نمی شود.

اصل پنجم:  هدف اصلی غربالگری پیشگیری از کانسر سرویکس ، از طریق تشخیص زودهنگام ضایعات پره کانسریک و درمان به موقع و راحتتر آن می باشد.

- هدف دوم تشیخص کانسر سرویکس در مراحل اولیه است (که ندرتاً در اسکرین پیدا می شود). چرا که فرض بر آن است که با غربالگری های منظم و طبق فواصل توصیه شده، ضایعات در مرحله پره کانسر تشخیص داده می شوند.

اصل ششم :  گایدلاین ها شام همه افرادیکه سرویکس دارند می شوند. از جمله: زنان ، مردان transgender دارای سرویکس،  زنانی که تحت هیستروکتومی سوپرا سرویکال قرار گرفته اند.

- حتی بیمارانی که توتال هیستروکتومی شده اند ولی سابقه ای از یک    HSIL، AIS   و + CIN2  داشته اند لازم است طبق گایدلاین مورد پیگیری قرار گیرند.

اصل هفتم:   ریسک یکسان نیازمند مدیریت یکسان (Equal risk Equal management) می باشد.

اصل هشتم: حداکثر پیشگیری جهت کانسر باید با حداقل صدمه برای بیمار همراه باشد (بخصوص برای زنان در سنین باروری ، حفظ باروری شان می باشد).

- بعبارتی باید از انجام تست بیش از حد و یا درمان بیش از حد (Over treatment) اجتناب کنید.

اصل نهم:  گایدلاین جهت غربالگری افراد بدون علامت و با غربالگری غیر طبیعی طراحی شده است.

تست های تشخیصی (از قبیل سیتولوژی، کولپوسکوپی، imaging، بیوپسی سرویکس، اندوسرویکس و آندومتر) در موارد ذیل کاربرد مستقیم دارد:

-  اگر بیماری خونریزی غیرطبیعی رحمی و یا سرویکال دارد ،

- در مشاهده سرویکس ضایعات غیر طبیعی دیده شود.

اصل دهم: هدف گایدلاین ها کاربرد در آمریکا بوده است.

چرا برای تعیین ریسک معیار + CIN3 انتخاب شد (در حالیکه در گایدلاین قبلی معیار  + CIN2  بود)؟

1- تشخیص پاتولوژی  CIN3  دقیق تر از  CIN2  می باشد.

2- میزان برگشت و یا رگرس  CIN2 به حالت نرمال بدون انجام هرگونه درمانی قابل توجه است.

3- انواع HPV در  CIN3 شباهت بیشتری به کانسر دارند.

آیا اطلاعات حاصل از بررسی مطالعه KPNC در آمریکا قابلیت تعمیم به سایر جوامع را دارد؟

چندین جمعیت با نژاد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند (دسترسی افراد با اسکرین و احتمال +CIN3  متفاوت بوده) ولی با نتایج تست مشابه در ترکیب با شرح حال بیماران ریسک یکسانی بدست آمده.                 


تاریخ انتشار: 22:52:17 1399/03/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) اثر تداخلی هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است? وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی
رفتن به بالای صفحه