اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانتیک: 3methylcrotonyl CoA carboxylase deficiency

اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانتیک:  3methylcrotonyl CoA carboxylase deficiency نام اختلال : 3 – methylcrotonyl COA carboxylase deficiency مخفف : 3MCC دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C5-OH ( acylcarnitine) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : 100% اختصاصیت: - میزان شیوع: 1: 50000 توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد 3MCC می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از اطلاع ...
1397/09/15

اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: 2methylbutyryl CoA dehydrogenase deficiency

اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: 2methylbutyryl CoA dehydrogenase deficiency نام اختلال : 2 – methylbutyryl COA dehydrogenase deficiency مخفف : 2MBCD دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش (isovaleryl carnitine) C5 روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : - اختصاصیت : - میزان شیوع: کمتر از 20 مورد گزارش شده است. توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد 2MBCD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر م ...
1397/09/15

پایداری بالای ویروس هپاتیت B

 پایداری بالای ویروس هپاتیت B 📌 ویروس هپاتیت B بسیار پایدار است و تنها از طریق استفاده از مواد ضد عفونی کننده غیر فعال می شود. بر این اساس، پژوهشگران دستورالعمل های بهداشتی سختگیرانه ای را توصیه می کنند.🔺در دمای اتاق، ویروس هپاتیت B چند هفته باقی می ماند و حتی قادر است دمای چهار درجه سانتی گراد را به مدت ۹ ماه تحمل کند.🔸 مواد ضد عفونی کننده اگر به طور مناسب و رقیق نشده استفاده شوند مؤثر هستند. این نتایج توسط یک تیم پژو ...
1397/08/29

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - TFP deficiency

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب -  TFP deficiency نام اختلال : Trifunctional Protein deficiency مخفف : TFP deficiency دسته بندی اختلال: Disorders Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C16-OH +/- C18 و دیگر آسیل کارنیتین های زنجیره بلند روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد TFP deficiency می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از اطلاعات ...
1397/08/19

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - VLCADD

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب -  VLCADD نام اختلال : Very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency مخفف : VLCADD دسته بندی اختلال: Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C14:1 +/- (acylcarnitine) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry حساسیت : - اختصاصیت : - میزان شیوع:1:63000 توجه: این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد VLCADD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از ...
1397/08/15
رفتن به بالای صفحه