آزمايش كامل ادرار شامل اطلاعاتي است كه هر كدام را به اختصار توضيح مي دهيم :

الف – شرح ماكروسكوپيك: Colour(رنگ ادرار) : دامنه تغييرات رنگ ادرار گسترده بوده و عمدتاً وابسته به غلظتش مي باشد. رنگ ادرار از زرد كمرنگ ( Light yellow ) تا كهربايي تيره ( Dark yellow ) متغير است. بسياري از داروها و مواد غذايي مي توانند رنگ ادرار را تغييردهند. اما برخي رنگها در ادرار در شرایط پاتولوژیک مشاهده می شوند مانند رنگ قرمز(در هماچوري يا پورفيرينوري)، سياه (در آلكاپتونوري)، نارنجي (بيلي ...
11/10/1393

انواع محیط های کشت باکتری

محیط کشت آگار خوندار ( Blood agar)محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود. بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتری ها را نیز می توان کاوش کرد.پس از اتوکلاو محیط پایه، هنگامی که درجه آن تا حدود ۵۰ درجه سانتیگراد رسید، خون دفیبرینه گاو را به نسبت ۵ تا ۷ درصد به آن اضافه نموده و با رعایت شرایط استریل ...
17/8/1393

آزمایش غربالگری بیماری های متابولیک مادرزادی

برای آگاهی و اطلاعات بیشتر به قسمت پژوهشهای علمی مراجعه فرمائید .http://www.razilab.ir/view_paper.aspx?myID=Mw==
26/9/1392

الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش ایمنی و بهداشت

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش ایمنی و بهداشت اینجا را کلیک نمایید.
15/2/1392

الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش فضا و تاسیسات

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش فضا و تاسیسات فایل زیر را دانلود نمایید.
15/2/1392
رفتن به بالای صفحه