اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - M/SCHADD

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب -  M/SCHADD نام اختلال : deficiency Short Chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase مخفف : M/SCHADD دسته بندی اختلال: Disorders Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C4-OH روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry توجه: این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد M/SCHADD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از اطلاعات ارائه شده در ادامه مطلب ممکن است در ...
1397/07/18

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب- MCADD

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب- MCADD نام اختلال : Medium Chain Acyl-CoA dehydrogenase deficiency مخفف : MCADD دسته بندی اختلال: Disorders Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C8 همراه با افزایش کمتر در C6 و C10 روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry میزان شیوع:1: 17759 توجه: این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد MCADD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از اطلاعات ...
1397/07/08

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - LCHADD

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب -  LCHADD نام اختلال : deficiency Long Chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase مخفف : LCHADD دسته بندی اختلال: Disorders Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C16-OH +/- C18 و دیگر آسیل کارنیتین های زنجیره بلند روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry میزان شیوع:1:250000 توجه: این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد LCHADD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفا ...
1397/07/08

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - Carnitine Transporter deficiency

اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - Carnitine Transporter deficiency نام اختلال : Carnitine Transporter deficiency ، Carnitine uptake deficiency مخفف : CTD , CUD دسته بندی اختلال: Disorders Fatty Acid Oxidation متابولیت مورد بررسی در غربالگری : کاهش کارنتین آزاد و سایر آسیل کارنتین ها (C3, C16, C18) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem Mass Spectrometry میزان شیوع: 1 in 100,000 توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد CTDمی باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان ...
1397/07/02

کم خونی ناشی از یک اختلال ژنتیکی

کم خونی ناشی از یک اختلال ژنتیکی نقص گلوکز – ۶ – فسفات دهیدروژناز یک اختلال ژنتیکی بوده که اغلب مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری عمدتاً سلول های قرمز خون را که اکسیژن را از ریه ها به بافت ها انتقال می دهد تحت تاثیر قرار می دهد.در افراد مبتلا وجود نقص در یک آنزیم به نام گلوکز – ۶ – فسفات دهیدروژناز موجب می شود که سلول های قرمز خون قبل از موعد مقرر شکسته شوند. این تخریب سلول های قرمز خونی، همولیز (hemolysis) نامیده می ...
1397/07/01
رفتن به بالای صفحه