اختلالات متابولیک اسیدهای آمینه - بیماری هموسیستینوری

اختلالات متابولیک اسیدهای آمینه - بیماری هموسیستینوری نام اختلال : Homocystinuria مخفف : CBS deficiency دسته بندی اختلال : Amino Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش سطح متیونین در خون و هموسیستئین در ادرار روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : NA اختصاصیت : NA میزان شیوع : (1:200000 – 1:300000) توجه : این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد هموسیستینوری می باشد. شرایط هر کودکی متفاوت بوده و برخی از اطل ...
1397/06/11

نحوه پیگیری نمونه نامناسب در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری نمونه نامناسب در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری نمونه نامناسب[1] در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل [2]ASCCP 🔸نمونه نامناسبیافتن نتیجه "نمونه نامناسب" در مورد 1% از انواع نمونه های سیتولوژی مشاهده می شود. این نمونه ها برای ارزیابی اختلالات اپی تلیال غیرقابل اعتماد هستند و مطالعات نشان داده اند که ریسک بیماری در زنان دارای این نتیجه، نسبت به پاپ اسمیر نرمال بالاتر است. مواردی که باعث می شوند نمونه به صورت "نمونه نامناس ...
1397/06/07

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین  دستورالعمل ASCCP 🔸زمانی که نتیجه سیتولوژی منفی و میزان سلولهای اپی تلیال به میزان کافی گزارش شده است، ولی نمونه فاقد سلولهای آندوسرویکال یا متاپلاستیک است، به عنوان یک نمونه Sub-optimal گزارش می شود. شاید نمونه گیری از محل اتصال سلولهای سنگفرشی به استوانه ای (یا همان ناحیه [T Zone[1 یا ناحیه اتصال اگزوسرویکس به اندوسرویکس) به خوبی انجام نشده باشد که این حالت باعث از دست دادن تعدادی از بیماران می گردد. 🔸برطبق ...
1397/06/07

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP 🔸برای زنان زیر 30 سال تست دوگانه یا co-testing (پاپ اسمیر + HPV) پیشنهاد نمی شود، اما این کار استراتژی برتر غربالگری در سنین 64-30 سال بشمار می رود. علی رغم منفی بودن سیتولوژی، دیده شده زنانیکه حاوی تایپ های انکوژنیک HPV هستند ریسک ابتلاء به CIN 3+ در آنها بالاتر از زنانی است که HPV منفی هستند. بنابراین توصیه برای انجام تست مجدد در این گروه افراد قابل توجیه است. مثبت بودن پایدار HPV ریسک ابتل ...
1397/06/07

نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP

نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا ASC-US شایعترین اختلال سیتولوژیک بوده ولی ریسک CIN 3+ در آن بسیار کم است، زیرا یک تا دو سوم موارد آن ربطی به HPV ندارند. موارد ASC-US که HPV مثبت و ژنوتایپ 16 یا 18 مثبت گزارش شده، ریسک ابتلاء به CIN 3+ در آنها 2 برابر بیشتر از موارد ASC-US است که در آن ها سایر گروه های پرخطر HPV مثبت شده اند. 🔸نحوه پیگیری نتایج ASC-US"نتایج ASC-US" را باید مطابق موار ...
1397/06/07
رفتن به بالای صفحه