الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش فضا و تاسیسات

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش فضا و تاسیسات فایل زیر را دانلود نمایید.
15/2/1392

الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش تجهیزات

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش تجهیزات فایل زیر را دانلود نمایید.
15/2/1392

الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش کارکنان

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش کارکنان فایل زیر را دانلود نمایید.
15/2/1392

الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش مستندسازی

برای مشاهده الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، بخش مستندسازی فایل زیر را دانلود نمایید.
15/2/1392

آزمايش هاي پيش از بارداري و دوران بارداري

آزمايش هاي پيش از بارداري و دوران بارداري مراقبت هاي بهداشتي زمان بارداري از اهميت خاصي برخوردارند، زيرا اين مراقبت ها سلامت حداقل دو نفر را (اگر جنين دو قلو نباشد!) تضمين مي كنند. مراقبت هاي مورد بحث شامل معاينات باليني و بررسي هاي پاراكلينيكي ( تست هاي آزمايشگاهي و سونوگرافي) است. · VDRL براي اطمينان از عدم ابتلا به سيفليس · آزمايش هاي مربوط به سرخجه و هپاتيت B · آزمايش شمارش سلول هاي خوني · HIV براي اطمينان از عدم ابتلا به ايدز به ...
8/2/1392
رفتن به بالای صفحه