پروفایل سرولوژیک آنتی بادی های نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به COVID-19 چگونه است ؟

 

آزمایش برای سنجش آنتی بادی های IgG و IgM در سندروم تنفسی حاد شدید مربوط به کروناویروس ۲ [SARS-COV-2] در فوریه ۲۰۲۰ معرفی و ارائه شد. در چهارم مارس ۲۰۲۰ ویرایش هفتم پروتکل کنترل و پیشگیری پنومونی کروناویروس جدید برای بیماری COVID-19 به وسیله کمیسیون ملی بهداشت جمهوری خلق چین منتشر گشت و به معیارهای دیاگنوستیک سرولوژیکال افزوده شد.


یک بررسی روی ۹ خانم باردار و‌ کودکان آنها انجام و مشخص شد هیچ انتقال مادر به نوزادی از ویروس SARS-COV -2 براساس تست RT-PCR صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر معیارهای جدید را برروی شش زن باردار مبتلا به COVID-19 و نوزادان آنها به کار برده شدچون معیارهای سرولوژیکی اجازه می دهند که تحقیقات با جزئیات بیشتری در مورد عفونت های نوزادان تازه متولدشده انجام گردد.


تمامی شش مادر علائم خفیف COVID-19 را داشتند. همگی آنها زایمان سزارین در سه ماهه ی سوم بارداری خود را در اتاق های فشارمنفی انجام داده بودند.تمام مادران ماسک زده و کل کادر درمانی لباس های حفاظتی و ماسک های دوجداره پوشیده بودند.همه ی شش نوزاد واجد آپگار یک دقیقه ای با امتیازهای ۸ تا ۹ و آپگار پنج دقیقه ای با امتیازهای ۹ تا ۱۰ بودند. نمونه های خونی و سوآب های نازوفارنژیال همه نوزادان نتایج منفی تست RT-PCR داشتند[RT-PCR  Kit,Biogerm].در سرم شش نوزاد آنتی بادی های ,SARS-COV-2 IgG IgM چک شد (توسط دو اپراتور و دابل چک ).دو نوزاد غلظت های IgGو‌IgM -هردو آنتی بادی -بالاتر از حد نرمال داشتند[less than 10 AU/mL]. یک‌نوزاد IgG برابر با ۱۱۳٬۹۱ ، دومین نوزاد IgM برابرها ۱۶٬۲۵ داشتند ( جدول یک).‌در مادران آنها همچنین مقادیر IgGو IgM بالا رفته بود( جدول دو).در سه نوزاد هم مقادیر بسیارافزایش یافته IgG مشاهده شد ( ۷۵٬۴۹،۷۳٬۱۹،۵۱٬۳۸) اما مقادیر IgM ضد ویروس SARS-COV-2 در این سه نوزاد  نرمال بود. پنج مادر IgG آنتی ویروسی بالا داشتند و چهار مادر نیز IgM آنتی ویروسی افزایش یافته نشان دادند.  مقدار سیتوکین التهابی ( عمدتاً IL6)در همه نوزادان به طور قابل ملاحظه ایی افزایش یافته بود[CBA Human Th1/Th2 Cytokine Kit II,BD Bioscience]. هیچکدام از نوزادان تا تاریخ هشتم مارس ۲۰۲۰ علائم عفونت ویروسی از خود بروز ندادند.کیت استفاده شده در این مطالعه ی گذشته نگر  “ CLIA assays kit ,YHLO” بود که با استفاده از پرونده های باز پزشکی بیماران انجام شد  و توسط گروه بازرسی بیمارستان” Zheongnan “از دانشگاه Wuhan مورد  تایید قرارگرفت . حساسیت و ویژگی اعلام شده توسط سازنده کیت های تشخیص آنتی بادی های ضد SARS-COV-2  عبارت بودند از ؛ برای   IgM به ترتیب ۸۸٬۲ و ۹۹٬۰ درصد و برای   IgG به ترتیب ۹۷٬۸ و ۹۷٬۹ درصد.


در میان نوزادان متولد شده از شش مادر که COVID-19 در آنها تاییدشده بود.نتایج تست RT-PCR آنها برای SARS-COV-2 بر روی سرم یا سوآب های نازوفارنژیال منفی بودند. اما آنتی بادی های اختصاصی  آنتی SARS-COV-2  در سرم نوزادان شناسایی  شد .غلظت IgG در سرم پنج نوزاد افزایش یافته بود . ایمونوگلوبولین G ویروسی در دوران بارداری از طریق پلاسنتا و از مادر به جنین منتقل شده به طوری که هنگام زایمان به حداکثر میزان خود رسیده بود.اما IgM که در دونوزاد شناسایی شد نمی تواند از مادر به جنین منتقل گردد و قاعدتاً باید توسط نوزاد تولید شده باشد.

منبع: JAMA
تاریخ انتشار: 0:51:21 1399/01/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه