چند نکته کاربردی و مهم در مورد ضدانعقاد EDTA

ضدانعقاد مرجع ICSH و NCCLS برای تست CBC :

K2-EDTA

 

 🔺میزان مجاز : mg/ml blood 1.75-1.25

 

🤔 علت عدم استفاده از K3-EDTA چیست ؟

 💉ضدانعقاد K3 به واسطه ایجاد چروکیدگی در RBC موجب کاهش تا 2 درصد هماتوکریت میگردد.

 

در مصرف EDTA , حدود 10 درصد افراد دچار پدیده Satellitism یا پلاکتهای اقماری شده و در نتیجه ترومبوسیتوپنی کاذب خواهند داشت .

 

🔺 البته با توجه به اینکه عمر ضدانعقاد هپارین 8 ساعت است، لذا خون کهنه ضدانعقاد هپارین نیز به تدریج دچار لخته های ریز و ترومبوسیتوپنی خواهد شد.

 

اگر میزان ضدانعقاد EDTA بیش از حد مجاز باشد :

🔸 از دست دادن آب و چروکیدگی RBC

🔸 کاهش کاذبMCV

🔸 کاهش کاذب هماتوکریت

 

ضدانعقاد EDTA بهترین ضدانعقاد برای :

 🔺بررسی لکوسیتهای خون محیطی

 🔺برای انجام RT-PCR

 🔺برای اندازه گیری MPV ، یک الی سه ساعت پس از نمونه گیریتاریخ انتشار: 18:34:8 1398/05/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه