تفاوت ABG با VBG
تفاوت VBG با ABG در چیست و چگونه متوجه شویم که نتیجه آزمایشی که در دست داریم از ورید گرفته شده نه از شریان؟ 

● بطور کلی تفاوت VBG با ABG در مورد فشار اکسیژن مطرح است.

● فشار اکسیژن تنها حالتی است که نیاز به نمونه شریانی داریم.

● بطور واضح تر PaO2 وریدی 70-60 میلیمتر جیوه  کمتر از نمونه شریانی است؛

در حالیکه اختلاف pH و PaCO2 وریدی و شریانی بسیار کم است. (pH وریدی 0/04-0/05 کمتر از pH شریانی؛ PaCO2 وریدی 8-2 میلیمتر جیوه بیشتر از PaCO2 شریانی)

اما برای تشخیص VBG از ABG...

اگر O2sat (میزان اشباع هموگلوبین خون از O2) کمتر از 80% باشد، به احتمال زیاد نمونه وریدی بوده است  مگر در افراد COPD  و دیسترس تنفسی...

یا اگر PaO2 کمتر از 40 میلیمتر جیوه بود (با آگاهی به اینکه بیمار دچار هیپوکسی نیست) میتوان گفت نمونه وریدی بوده است.

و روش دیگر؛ اگر O2sat در آنالیز برگه آزمایش بطور قابل ملاحظه ای کمتر از مقدار O2sat نمایش داده شده توسط پالس اکسی متری باشد، میتوان گفت نمونه VBG بوده است.


تاریخ انتشار: 18:0:20 1397/11/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه