تشخیص آزمایشگاهی بیماری نفریت لوپوسی (lupus nephritis)

نفریت لوپوسی (LN) یک علت مهم مرگ و میر در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک است.  تشخیص دیر موقع LN می تواند یکی از علل بیماری مزمن کلیه باشد. بیوپسی کلیوی روش  استاندارد طلایی در تشخیصLN  است. با این حال، به دلیل مشکلات این روش و گاهی در دسترس نبودن امکانات، آزمایش میکروسکوپی ادراری و آزمایش های سرولوژی  می تواند در شناسایی بیماران LNپیش رونده مفید باشد انواع پیشرونده ی   LN(شامل کلاس III، کلاس IV و مخلوط کلاس(V  درصد بیشتری از بیماران با این وضعیت را شامل می شود. بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب ایمنی باید برای جلوگیری از عوارض جانبی و مسمومیت دارویی از نزدیک تحت نظارت قرار گیرند. بیماران LN با بیماری کلیوی نهایی (کلاس  (VI باید برای دیالیز و در مرحله بعد پیوند کلیه آماده شوند. درمان باید شامل درمان های جانبی  برای جلوگیری از پیشرفت بیماری مانند مهار سیستم رنین- آنژیوتانسین- آلدسترون باشد، حفاظت از استخوان (با مکمل کلسیم و ویتامینD)، کنترل فشار خون .معیارهای تشخیص اختلال کلیه در  SLE، در زمانی است که بیمار مبتلا به SLE دارای پروتئینوری مداوم  و کست های RBC  در ادرار خود باشد.
تشخیص نفریت لوپوس (LN):

یکی از مهمترین چالش های مربوط به SLE، شناخت و تشخیص اولیه آن است.در بیماران SLE بعید به نظر می رسد که بیماران تنها عوارض LNرا داشته باشند معمولاً LN همراه با مشخصه هایی مانند درد مفاصل، malar rash ، زخم دهان و حساسیت به نور مشاهده می شود. بیماران مبتلا به LN احتمالاً علایم سندرم نفریتیک (الیگوری، پروتئینوری کم، هماچوری، فشار خون بالا و ازتمیا) و سندرم نفروتیک (ادم – پروتین اوری شدید و هیپو آلبومینمی) را دارا می باشند.

آزمایش ادرار:
آزمون ماکروسکوپی و میکروسکوپی بهترین فرصت برای شناسایی زود هنگام LN را بوسیله ی دفع پروتئین و خون در ادرار و شناسایی کست های مختلف ادراری (گلبول های قرمز، دانه ای، هیالین) ارائه می دهد. در بیماران مبتلا به SLE آزمایش ادرار باید در هر چکاب بررسی شود.

آزمایش خون

تیتر بالای dsDNA و سطح کاهش یافته ی اجزای کمپلمان از جمله C3-C4

بیوپسی کلیه

تشخیص قطعی LN نیازمند بیوپسی بافت شناسی کلیه است. همچنین طبقه بندی LN و پیش آگهی آن نیاز به بیوپسی کلیه دارد. هر چند پارامترهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری بسیار مفید هستند، اما نمی توانند دقیقاً کلاس بافت شناسی بیماری را مشخص کنند.

منبع:

 :

Okpechi IG, Ameh OI. Lupus nephritis: An approach to diagnosis and treatment in South Africa. S Afr Med J. 2015 Dec;105(12):1071-4. Review. PubMed PMID: 26933719.

 تاریخ انتشار: 13:58:33 1397/06/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه