اثر تداخلی  هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است?

هموگلوبین گلیکوزیله به عنوان یک تست قابل اعتماد و دقیق برای تشخیص و کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی شناخته می شود.HbA1c منعکس کننده میانگین غلظت گلوکز طی ۸ تا ۱۲ هفته پیش از زمان نمونه گیری می باشد  که کمتر تحت تأثیر متغیر های پره آنالیتیک و بیولوژیک قرار می گیرد.
در ۳۰ تا ۶۰ درصد دیابتی ها ، هیپرتری گلیسریدمی و هیپرگلیسمی به طور همزمان دیده می شود.به طور کلی اثر هیپرتری گلیسریدمی در اندازه گیری HbA1c کاملاً مشخص نشده است.در این پژوهش آینده نگر ، ارتباط بین HbA1c و سطح تری گلیسریدها بیماران دیابتی مورد بررسی قرارگرفته است .

۴۴ بیمارکه با تشخیص اولیه کتواسیدوز دیابتی یا پانکراتیت القاشده توسط هیپرتری گلیسریدمی در بیمارستان پذیرش شده بودند به عنوان یک مدل برای افزایش سریع یا حاد تری گلیسریدها برای پژوهش درنظر گرفته شدند.نمونه های خون بیماران از نظر تری گلیسریدها ، HbA1c ، گلوکز و هموگلوبین متعاقب ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از پذیرش مورد سنجش قرار گرفتند.HbA1c بیماران با متد HPLC-Bio-Rad  D10 (NGSP approved) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
طی این پژوهش دربیماران یک تفاوت میانگین ِ تری گلیسرید ِ۱۵۶۷ میلی گرمی از میزان پایه بین صفر تا دو روز مشاهده شد.همچنین یک اختلاف میانگین خونی ِ HbA1c بین صفر تا دو روز به میزان حدوداً ۰٬۰۹% (p=۰٬۰۰۴) در بیماران گزارش شد.در نهایت هیچ کدام از این یافته ها قابل ملاحظه [ significant] نبودند.علاوه براین یک ارتباط ضعیف بین اختلاف میانگین ِ HbA1c و تری گلیسرید بیماران از میزان پایه تا دو روز به دست آمدکه از لحاظ آماری قابل ملاحظه بود(r=۰٬۲۵۶ ، p==۰٬۰۱۵) .
نتیجتاً تری گلیسرید های سرمی در سنجش و اندازه گیری HbA1c خللی وارد نمی کنند و به همین دلیل  کلینیسین ها وقتی نتایج HbA1c را تفسیر می کنند می توانندمطمئن باشند که مقادیر تری گلیسریدها فاکتور مهم و اثرگذاری در تفسیر هموگلوبین گلیکوزیله نمی باشد.

⤵️ International Journal of Endocrinologyتاریخ انتشار: 22:51:8 1399/04/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین ها
رفتن به بالای صفحه