نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP

نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی عیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا [ASC-US [1 طبق آخرین راهنمای ASCCP
سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا
ASC-US شایعترین اختلال سیتولوژیک بوده ولی ریسک CIN 3+ در آن بسیار کم است، زیرا یک تا دو سوم موارد آن ربطی به HPV ندارند. موارد ASC-US که HPV مثبت و ژنوتایپ 16 یا 18 مثبت گزارش شده، ریسک ابتلا به CIN 3+ در آنها 2 برابر بیشتر از موارد ASC-US است که در آنها سایر گروه های پرخطر HPV مثبت شده اند.

نحوه پیگیری نتایج
ASC-US

"نتایج
ASC-US" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورت امکان انجام تست
HPV، بهتر است تست HPV انجام شود (که در اینجا به آن Reflex HPV گفته می شود).

- در صورت انجام
HPV، اگر HPV مثبت شد (صرف نظر از نوع ژنوتایپ) توصیه به انجام کولپوسکوپی می شود.

- مواردیکه
HPV منفی هستند تکرار تست دوگانه در 3 سال بعد توصیه می شود.

- در صورت عدم امکان انجام تست
HPV، تکرار تست یک سال بعد توصیه می شود. اگر نتیجه سیتولوژی در یک سال بعد، ASC-US به بالا بود کولپوسکوپی توصیه می شود. در صورتیکه نتیجه منفی بود بازگشت به برنامه روتین غربالگری توصیه می گردد.

- در موارد
HPV منفی و ASC-US مثبت در زنان 60 سال به بالا، بدلیل آنکه ریسک بالاتری برای ایجاد سرطان سرویکس دارند، بهتر است که غربالگری ادامه یابد.

- در صورت عدم تشخیص
CIN در کولپوسکوپی، انجام تست دوگانه در 12 ماه بعد توصیه می شود. در صورت منفی بودن ASC-US و تست HPV، برگشت به روش غربالگری روتین بر مبنای سن بیمار توصیه می شود.

هنگام کولپوسکوپی نمونه برداری از ناحیه سرویکس در موارد ذیل توصیه می شود:

- بیمار ضایعه واضحی ندارد،

- کولپوسکوپی رضایت بخش نیست[2]،

- کولپوسکوپی رضایت بخش است[3] ولی در ناحیه
T zone[4] یک ضایعه قابل تشخیص وجود دارد

بدلیل افزایش احتمال بیش درمانی[5]، استفاده روتین از روش های تشخیصی جراحی مثل برش لوپ الکتروسرجیکال[6] برای موارد
ASC-US توصیه نمی شود.

ASC-US در جمعیت های ویژه

- زنان 21 الی 24 ساله

"نتایج
ASC-US در زنان 21 تا 24 ساله" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورت مشاهده
ASC-US در زنان 24-21 سال، صرفاً انجام سیتولوژی در فواصل 12 ماهه توصیه می شود، اما انجام تستHPV نیز قابل قبول است. اگر برای این گروه از بیماران HPV انجام و نتیجه منفی شد، بیمار به برنامه روتین غربالگری برگشت داده می شود.

- اگر بعد از 12 ماه جواب سیتولوژی بصورت منفی،
ASC-US و یا LSIL بود، مجدداً تکرار سیتولوژی، 12 ماه بعد توصیه می شود. ولی اگر نتیجه ASC-H به بالا بود (مثل ASC-H،  AGC[7] و HSIL) کولپوسکوپی توصیه می شود.

- اگر نتیجه تکرار تست بعد از 12 ماه دوم (یعنی بعد از 24 ماه) منفی بود، بیمار به برنامه روتین غربالگری برمی گردد

- اگر نتیجه به صورت
ASC-H به بالا بود باید کولپوسکوپی انجام شود.
- زنان 65 سال به بالا

- درصورت گزارش
ASC-US برای زنان 65 سال به بالا، باید مثل جمعیت نرمال بررسی و غربالگری روتین درمورد آنها ادامه داده شود.

- برای این زنان اگر
ASC-US با HPV منفی همراه باشد، باید غیرطبیعی در نظر گرفته شود و یک سال بعد تست دوگانه و یا سیتولوژی تنها انجام گردد.

- زنان باردار

- درصورتیکه گزارش
ASC-US برای زنان باردار بدست آید، باید مثل زنان غیرباردار پیگیری شوند.

- تعویق کولپوسکوپی تا 6 هفته بعد از زایمان نیز قابل قبول است.

- کورتاژ اندوسرویکس نیز در بارداری مجاز نیست.

 - زنان یائسه

درصورت گزارش
ASC-US برای زنان یائسه، باید همانند عموم زنان جامعه، رسیدگی شوند.

توجه1:

این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست
HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.

توجه 2:

منظور از تست
HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.

توجه 3:

تست
HPV كه بر پایه DNA Testing می باشد در این پروتكل مورد تاكید می باشد.

توجه 4:

بر مبنای مطالعه
ATHENA هم اگر استراتژی HPV alone جهت غربالگری مدنظر می باشد، فقط تست Cobas HPV مورد تأئید می باشد.

توجه 5:

فواصل بین غربالگری ها بر مبنای نوع پروتكل متغییر بوده و شامل: سیتولوژی به تنهایی (هر سه سال یكبار)،
Co-testing  (هر ٥ سال یكبار) و Cobas HPV alone  (هر ٥ سال یكبار) می باشد.1:
Atypical Squamous Cells of Undetermined Significant (=ASC-US)

2:
inadequate colposcopy

3:
adequate colposcopy

4:
transformation zone

5:
overtreatment

6:
loop electrosurgical excision (=LEE)

7:
Atypical Glandular Cells

 تاریخ انتشار: 10:25:4 1399/04/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین ها انواع آزمایش های تشخیصی برای عفونت HIV مورد منفی کاذب NIPT در سندروم Down این آزمایش ها برای خانم ها ضروری است نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام مدیریت زنان باردار با کاریوتایپ نرمال جنین و سطح پایین ‏PAPP-A‏ در خون نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکس ولی فاقد سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP
رفتن به بالای صفحه