به دلیل مشکلات پیش آمده در زیرساخت کشور، موقتا دسترسی به سایت آزمایشگاه امکان پذیر نیست، اگر تا 3 ثانیه دیگر به سایت جایگزین آزمایشگاه رازی بابل منتقل نشده اید. لطفا لینک اینجا را کلیک نمایید.