مقاومت به آنتی‌بیوتیک

مقاومت به آنتی‌بیوتیک (Antibiotic resistance) هنگامی رخ می‌دهد که باکتری‌ها توانایی زنده ماندن در مواجه با آنتی‌بیوتیک‌هایی که برای کشتن و یا متوقف کردن رشد آن ها طراحی شده‌است را کسب می‌کنند.


🖍آنتی‌بیوتیک ها داروهایی هستند که برای درمان یا پیشگیری از عفونت‌های ایجاد شده بوسیله‌ی باکتری‌ها استفاده می‌شوند. این دارو‌ها با مهار رشد و یا تخریب و کشتن باکتری‌ها فعالیت می‌کنند. آنتی‌بیوتیک‌ها این اعمال را با روش‌های مختلفی مانند تخریب دیواره‌ی سلولی باکتری و یا مهار تولید انرژی از گلوکز در داخل باکتری انجام می‌دهند.

🖍همانطور که در ابتدا گفته شد مقاومت به آنتی‌بیوتیک هنگامی رخ می‌دهد که باکتری‌ها توانایی زنده ماندن در مواجه با آنتی‌بیوتیک‌هایی که برای کشتن و یا متوقف کردن رشد آن ها طراحی شده‌است را کسب می‌کنند.

🖍باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک حتی در مواجه با آنتی‌بیوتیک نیز برای رشد، تکثیر و ایجاد عفونت در بدن میزبان آزادند و مانعی در برابرشان وجود ندارد. این باکتری‌ها( باکتری‌های مقاوم نسبت به آنتی‌بیوتیک) بزرگ‌ترین و عمده‌ترین سد در درمان عفونت‌ها و بیماری‌های ایجاد شده توسط باکتری‌ها می‌باشند.

🖍نتیجه این است که آنتی‌بیوتیک‌های معین نمی‌توانند برای مدت طولانی برای درمان موفق عفونت‌های باکتریایی استفاده‌شوند. این پدیده بطور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش توانایی ما در پیشگیری و درمان این بیماری‌ها شده و نیز همچنین باعث افزایش زمان بهبودی و طولانی شدن زمان بستری شدن در بیمارستان‌ها و افزایش نرخ مرگ‌و‌میر شده‌است.

🖍پی بردن به مکانیسمی که باکتری‌ها بوسیله‌ی آن نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند کلید راه‌گشا در جلوگیری از تکامل و گسترده‌شده باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است.همچنین پی بردن به این مکانیسم‌ها در تلاش برای جلوگیری از تکامل باکتری‌های مقاوم به درمان‌های ضدباکتریایی که در آینده ارائه خواهند شد، اهمیت دارد.

🖍مقاومت به آنتی‌بیوتیک در اثر تغییرات یا موتاسیون در DNA باکتری‌ها و یا کسب ژن‌های مقاومت از سایر گونه‌های باکتریایی ازطریق تبادل عرضی ژن ایجاد می‌شود. این تغییرات باکتری‌ها را قادر می‌سازند تا در‌ برابر آنتی‌بیوتیک‌هایی که برای کشتن آن‌ها طراحی شده‌اند مقاومت کنند و زنده بمانند. این بدین معنی است که هنگامی که یک آنتی‌بیوتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد تمام باکتری‌هایی که متحمل موتاسیون نشده‌اند کشته‌می‌شوند درحالی که باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک تحت تاثیر دارو قرار نمی‌گیرند و زنده می‌مانند.

🖍باکتری های مقاوم به آنتی‌بیوتیک قادرند تا به رشد و تکثیر خود ادامه‌دهند و تعداد بیشتری‌باکتری مقاوم به انتی‌بیوتیک ایجاد کنند. جود سویه‌های باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک بدین معنی‌ است که آنتی‌بیوتیک ها و دارو هایی که برای کشتن آن ها طراحی شده‌اند نمی‌توانند برای مدت طولانی‌ علیه ‌آن‌ها فعالیت کنند و به باکتری‌ها اجازه می‌دهند تا به سرعت گسترده شوند که این یک خطر و ریسک برای بهداشت و سلامت عمومی می‌باشد.

🖍هنگامی که مقاومت به آنتی‌بیوتیک رخ می‌دهد بر دانشمندان واجب است تا یک آنتی‌بیوتیک جدید که باکتری‌ها مقاومتی یا آن نشان نمی‌دهند را طراحی کنند.


◀️چرا مقاومت به آنتی‌بیوتیک در حال افزایش است؟

🔺مقاومت به آنتی‌بیوتیک یک مشکل جدی و در حال رشد در پزشکی نوین می‌باشد.

🔺استفاده‌ی بیش‌از حد از آنتی‌بیوتیک‌ها در سال‌های اخیر عمده‌ترین نقش در افزایش شیوع باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را دارد.

🔺با مواجه‌ی مکرر باکتری‌ها با آنتی‌بیوتیک‌ها یک فشار انتخابی ایجاد می‌شود که احتمال ظهور باکتری‌های مقاوم را افرایش می‌دهد.

🔺آنتی‌بیوتیک‌ها گاهی برای بیماری‌ها و مشکات خفیف و جزئی که به آسانی و خود‌به‌خودی بهبود می‌یابند تجویز می‌شوند، همچنین بیماران دوره‌ی مصرف دارو را بطور کامل طبق تجویز پزشک مصرف نمی‌کنند زیرا علائم آن‌ها قبل از اتمام دوره‌ی مصرف بهبود می‌یابد.

🔺برای جلوگیری از تکامل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک می‌بایست از آنتی‌بیوتیک‌ها فقط در صورت لزوم آشکار و قطعی استفاده کنیم. 


رفرانس:

https://www.yourgenome.org/facts/what-is-antibiotic-resistanceتاریخ انتشار: 0:12:42 1399/07/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه