چگونه با کم کردن مصرف قند و شکر، به جنگ سرطان برویم؟
محققان دانشکده پزشکی Duke-NUS و دانشگاه ملی سنگاپور در یک تحقیق مشترک توانستند نشان دهند که چگونه کاهش مصرف قند و شکر موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود.

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ یک مطالعه اخیرا نشان داده است که کاهش مصرف قند و شکر می‌تواند احتمال ابتلا به برخی سرطان‌ها را کاهش دهد، محققان دانشکده پزشکی Duke-NUS و دانشگاه ملی سنگاپور در یک تحقیق مشترک با دانشکده پزشکی دانشگاه دوک و دانشگاه پزشکی وین، توانستند نشان دهند که چگونه کاهش مصرف قند و شکر موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود.

پیش از این محققان اثبات کرده بودند سلول‌های سرطانی که به سرعت تکثیر می‌شوند، نسبت به سلول‌های سالم احتیاج به قند بیشتری دارند، در این تحقیق، محققان دریافتند که پایین بودن سطح قند در برخی از سلول‌های سرطانی، موجب می‌شود این سلول‌ها انرژی کافی نداشته باشند، در نتیجه پایداری این سلول‌ها به دلیل نداشتن انرژی کافی کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل محققان بر این باور بودند که ممکن است مصرف قند و شکر به سلول‌های سرطانی مرتبط باشد.

آنها همچنین دریافتند نرسیدن قند به سلول‌های سرطانی، واکنش غشای سلول سرطانی را به دنبال دارد و جذب یون‌های کلسیم را در سلول‌ها افزایش می‌دهد، این موضوع در نهایت باعث مرگ فوری سلول‌های سرطانی می‌شود.

🔺Reference: Lee et al. Ca2+-dependent demethylation of phosphatase PP2Ac promotes glucose deprivation-induced cell death independently of inhibiting glycolysis. Science Signal 2018, 11(512):456.
DOI: 10.1126/scisignal.aam7893تاریخ انتشار: 19:46:18 1397/07/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه