کاربرد اندامک های مصنوعی در سلول های زندهمحققان برای اولین بار موفق به قرار دادن اندامک های مصنوعی در سلول‌های زنده شدند که میتواند برای درمان بسیاری از بیماری ها مفید باشد.
در داخل سلول های بدن، اندامک هایی نظیر هسته و میتوکندری طیف وسیعی از عملکردهای ضروری سلول را انجام می دهند. گروهی تحقیقاتی در حال کار بر روی تولید اندامک های مصنوعی در آزمایشگاه هستند که قابلیت زیست در سلول ها و کنترل فعالیت را در پاسخ به وجود عوامل خارجی نظیر تغییرات pH دارند. به عنوان مثال این اندامک های ایمپلنت سلولی قادر به انتقال آنزیم های خاص به درون سلول هستند که بتوانند یک ماده دارویی را به ماده فعال تبدیل کنند و آن را تحت شرایط خاص آزاد کنند. این اندامک های مصنوعی بر پایه کپسول های کوچک هستند که به صورت خود به خود از پلیمرهای محلول تشکیل شده و می توانند ماکرومولکول های مختلف مانند آنزیم ها را پوشش دهند. از جمله آنزیم هایی که طبق مطالعات قابلیت فعالیت در این سیستم را دارد، آنزیم هیدروژن پراکسیداز می باشد که همانطور که واکنش فلورسنت در تصویر نشان می دهد، آنزیم پراکسیداز که توسط اندامک های مصنوعی وارد سلول زنده جنین زبرافیش شده است در شرایط in vivo عملکرد طبیعی دارد. این مهم می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها مفید باشد.


رفرنس:
T. Einfalt, D. Witzigmann, C. Edlinger, S. Sieber, R. Goers, A. Najer, M. Spulber, O. Onaca-Fischer, J. Huwyler, C. G. Palivan. Biomimetic artificial organelles with in vitro and in vivo activity triggered by reduction in microenvironment. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-018-03560-xتاریخ انتشار: 17:15:42 1397/01/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه