سیتولوژی دستگاه تنفسی تحتانی (Lower respiratory tract cytology)


نمونه: نمونه خلط (روش غیر تهاجمی، ارزان و با تکرار آسان می باشد)،  نمونه شستشوی برونش،  FNA ترانس برونشیال، لاواژ برونکوآلوئولار (BAL)


ملاحظات نمونه گیری:

نمونه خلط:

برای تشخیص بدخیمی سه نمونه مجزا، هرروز یکبار درون ظرف خشک استریل جمع شود.

 اگر یک شب در یخچال نگهداری شود، مشکلی ایجاد  نمی شود ولی اگر تاخیر طولانی تر باشد ممکن است نیاز باشد تا با الکل 70%  هم حجم آن،  نمونه فیکس شود.

مناسبترین زمان نمونه گیری صبح زود می باشد..

 

نمونه شستشوی برونش:

با استفاده از برونکوسکوپ انعطاف پذیر یک نمونه Brush از سطح توموری می توان با دید مستقیم برداشت.

 مواد حاصل از Brush که برروی اسلاید گذاشته می شود براساس پروتکل آزمایشگاه باید با الکل یا در هوا خشک شود.

این پروسه اغلب با شستشوی برونش هم همراه است.

 

 FNA ترانس برونشیال:

اسمیرهای مرطوب فیکس شده و خشک شده در هوا و شستشو سوزن در محلول غیر فیکساتیو

لاواژ برونکوآلوئولار:

نمونه برداری از مجاری هوایی محیطی و فضاهای آلوئولی با متصل کردن نوک برونکوسکوپ در برونش ساب سگمنتال و تزریق قطره چکانی و آسپیراسیون الیکوت های نرمال سالین به داخل مجرا.

تمام مواد آسپیره شده درون ظرف خشک استریل جمع آوری شود.

 

روش:  پاپانیکولا، رایت، رومانوفسکی

گاهی سل بلاک و ایمونوهیستوشیمی هم انجام می شود.

 

کاربرد:

ارزیابی بیماری های التهابی و عفونی مجرای تنفسی، بیماری گرانولوماتوز غیر عفونی ریه، بیماری ریه بینابینی (ILD)، ارزیابی تومورهای برونکوپولمونری و متاستاتیک.

 

تفسیر:

یافته ها شامل تظاهرات بیماری بدخیم، اجسام آزبست، عفونت قارچی، ویروسی و پروتوزوآ ( مثلCMV، کریپتوکوکوس، آسپرژیلوس، پنوموسیستیس) و ائوزینوفیلی ها ( بیماری آلرژیک برونکوپولمونری)

 

Reference:

 Gray W and Kocjan G eds. Diagnostic cytopathology. Churchill livingstone 2010

 Kini SR. Colour Atlas of Pulmonary Cytopathology. Springer-Verlag 2002.


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه