تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري

این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.
تاریخ انتشار: 12:48:36 8/2/1392
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه