مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک با توجه به ماهیت بیماری های ژنتیکی و فقدان راه های درمانیِ قطعی برای این گروه از بیماری ها، بهترین روشِ پیشگیری از بروز آنها، انجام مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم بررسی های آزمایشگاهی است. مشاوره ژنتیک روشی غیرمستقیم بوده و هدف آن، توضیح حقایق (تا جایی که ممکن است) در خصوص احتمال بروز بیماری برای خانواده است. در طی روند مشاوره، باید اطلاعات پزشکی به نحوی برای خانواده توضیح داده شود که بتوانند مشک ...
1396/11/11

ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی بررسی ژن ها و کشف اختلالات مربوط به آنها در خصوص بیماری های ژنتیکی، امروزه به عنوان بخشی از خدمات ژنتیک پزشکی در نظر گرفته می شوند. نتایج حاصل از تست های مولکولی می تواند جهت بررسی ناقلین و تشخیص پیش از تولد مورد استفاده قرار گیرد. در روش های تشخیص ژنتیک مولکولی ابتدا DNA از سلول های هسته دار نظیر گلبول های سفید، سلول های بوکال، مایع امنیوتیک، پرزهای جنینی و فیبروبلاست استخراج می شود و در ادام ...
1396/11/11

سیتوژنتیک

سیتوژنتیک سیتوژنتیک، زیرمجموعه ای از آزمایشگاه ژنتیک می باشد که با کشت سلول های یک فرد، تعداد و ساختار کروموزوم های وی را مورد بررسی قرار می دهد. هر انسان 46 عدد کروموزوم دارد که 23تای آن را از مادر و 23 تای دیگر را از پدر به ارث برده است. در صورتی که بخشی از یک کروموزوم تغییر کند و یا تعداد کلّی کروموزوم ها کم یا زیاد شود، ممکن است ظاهر فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به اَشکال عقب ماندگی ذهنی، تأخیر رشد، ...
1396/11/11

بخش الکتروفورز

بخش الکتروفورز بخش الکتروفورز آزمایشگاه پاتوبیولوژی بابل از بخش های تخصصی می باشد که با به کارگیری کادری کارآزموده، دانش محور و توانمند در جهت ارائه خدمات تشخیصی در سریعترین زمان و بالاترین کیفیت راه اندازی شده و مشغول سرویس دهی به پزشکان ارجمند و بیماران محترم می باشد. مسئولیت فنی و علمی این بخش بر عهده ی سرکار خانم قائمی امیری می باشد.آزمایشگاه رازی بابل افتخار دارد دستگاه minicap شرکت sebia را تهیه و متد ...
1395/11/23
رفتن به بالای صفحه