معرفی بخش میکروب شناسی

معرفی بخش میکروب شناسی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه رازی بابل با بکارگیری پرسنل با تجربه و کارآمد و بهره مندی از حضور مستقیم و مستمر مسئول فنی محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر سلیمانی افتخار دارد که خدمات روتین و تخصصی این واحد را با دقت و صحتی در حد استانداردهای روز تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه نماید. محل کار: بخش میکروب شناسی در طبقه دوم آزمایشگاه قرار دارد و شامل سه نفر پرسنل می باشد که از شیفت صبح تا شیفت عص ...
1397/01/18

معرفی بخش بیوشیمی

معرفی بخش بیوشیمی به نام خالق یگانه بخش بیوشیمی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی می باشد. با نگاهی به تاریخچه تشخیص طبی، پر واضح است که آزمایش های بیوشیمی از اولین آزمایش هایی بوده است که تشخیص بیماری ها، کمک شایانی به پزشکان نموده است. در بخش بیوشیمی آزمایش های متعددی بر روی نمونه سرم، پلاسما، ادرار و سایر مایعات بدن انجام می شود که نوع آزمایش درخواستی در واقع تعیین کننده نوع نمونه ای است که بایستی از بیم ...
1397/01/14

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک با توجه به ماهیت بیماری های ژنتیکی و فقدان راه های درمانیِ قطعی برای این گروه از بیماری ها، بهترین روشِ پیشگیری از بروز آنها، انجام مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم بررسی های آزمایشگاهی است. مشاوره ژنتیک روشی غیرمستقیم بوده و هدف آن، توضیح حقایق (تا جایی که ممکن است) در خصوص احتمال بروز بیماری برای خانواده است. در طی روند مشاوره، باید اطلاعات پزشکی به نحوی برای خانواده توضیح داده شود که بتوانند مشک ...
1396/11/11

ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی بررسی ژن ها و کشف اختلالات مربوط به آنها در خصوص بیماری های ژنتیکی، امروزه به عنوان بخشی از خدمات ژنتیک پزشکی در نظر گرفته می شوند. نتایج حاصل از تست های مولکولی می تواند جهت بررسی ناقلین و تشخیص پیش از تولد مورد استفاده قرار گیرد. در روش های تشخیص ژنتیک مولکولی ابتدا DNA از سلول های هسته دار نظیر گلبول های سفید، سلول های بوکال، مایع امنیوتیک، پرزهای جنینی و فیبروبلاست استخراج می شود و در ادام ...
1396/11/11

سیتوژنتیک

سیتوژنتیک سیتوژنتیک، زیرمجموعه ای از آزمایشگاه ژنتیک می باشد که با کشت سلول های یک فرد، تعداد و ساختار کروموزوم های وی را مورد بررسی قرار می دهد. هر انسان 46 عدد کروموزوم دارد که 23تای آن را از مادر و 23 تای دیگر را از پدر به ارث برده است. در صورتی که بخشی از یک کروموزوم تغییر کند و یا تعداد کلّی کروموزوم ها کم یا زیاد شود، ممکن است ظاهر فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به اَشکال عقب ماندگی ذهنی، تأخیر رشد، ...
1396/11/11
رفتن به بالای صفحه