معرفی بخش پاتولوژی

معرفی بخش پاتولوژی پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بیماری ها و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات ، مبنا و اساس پاتولوژی را ت ...
1397/02/11

معرفی بخش متابولیک

معرفی بخش متابولیک مقدمه: غربالگری نوزادان (New born screening) یک برنامه بهداشت عمومی جهت غربالگری نوزادان بین 3 تا 5 روز بعد از تولد می باشد و لیستی از بیماری های قابل درمان از نظر بالینی که در بدو تولد قابل شناسایی نیستند را در برمی گیرد. با توجه به اهمیت شناسایی زودهنگام در درمان بیماری های متابولیک، آزمایشگاه رازی بابل پیشگام در انجام غربالگری نوزادان در سطح کشور می باشد و با فراهم کردن پیشرفته ترین دستگاه ...
1397/01/28

معرفی بخش هماتولوژی

معرفی بخش هماتولوژی بخش هماتولوژی آزمایشگاه رازی بابل با بکارگیری پرسنل با تجربه و کارآمد و بهره مندی از حضور مستقیم و مستمر مسئول فنی محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر سلیمانی افتخار دارد که خدمات روتین و تخصصی این واحد را با دقت و صحتی در حد استانداردهای روز تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه نماید. معرفی پرسنل بخش: کارشناسان خبره و با تجربه این بخش متشکل از افراد ذیل می باشند: آقای قاسمعلی نیک نفس- سوپر وایزر آ ...
1397/01/20

خلاصه ای در مورد بخش مولکولی آزمایشگاه

خلاصه ای در مورد بخش مولکولی آزمایشگاه خلاصه ای در مورد بخش مولکولی آزمایشگاه بخش مولکولی آزمایشگاه رازی در سال 1375 راه اندازی شد. این بخش کار خود را با چند تست PCR کیفی مانند HBV، HCV و CMV شروع کرد و بتدریج طی سالهای بعد تست های دیگری به صورت کیفی و کمی در این بخش راه اندازی گردید. علاوه بر این، این بخش بطور مستقل و بدون نیاز به کیت های تشخیصی قادر به راه اندازی انواعی از تست های تشخیصی مورد نیاز خود به صورت کیفی و کمی می باشد. ...
1397/01/19

معرفی بخش میکروب شناسی

معرفی بخش میکروب شناسی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه رازی بابل با بکارگیری پرسنل با تجربه و کارآمد و بهره مندی از حضور مستقیم و مستمر مسئول فنی محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر سلیمانی افتخار دارد که خدمات روتین و تخصصی این واحد را با دقت و صحتی در حد استانداردهای روز تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه نماید. محل کار: بخش میکروب شناسی در طبقه دوم آزمایشگاه قرار دارد و شامل سه نفر پرسنل می باشد که از شیفت صبح تا شیفت عص ...
1397/01/18
رفتن به بالای صفحه