معرفی

بخش هماتولوژی آزمایشگاه رازی بابل با بکارگیری پرسنل با تجربه و کارآمد و بهره مندی از حضور مستقیم و مستمر مسئول فنی محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر سلیمانی افتخار دارد که خدمات روتین و تخصصی این واحد را با دقت و صحتی در حد استانداردهای روز تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه نماید.


معرفی پرسنل بخش:

کارشناسان خبره و با تجربه این بخش متشکل از افراد ذیل می باشند:

    1-    آقای قاسمعلی نیک نفس- سوپر وایزر آزمایشگاه

    2-    آقای حمیدرضا نعمت الهی- کارشناس ارشد

    3-    آقای غریب رضا اصغری- کارشناس آزمایشگاه

    4-    آقای عبدالرضا قلی پور- کارشناس ارشد 

    5-    آقای کورش ضیاءپور- کارشناس آزمایشگاه

    6-     آقای ابوالفضل تقی نیا- کارشناس آزمایشگاه 


     کنترل کیفی در واحد هماتولوژی :

این واحد جهت حصول اطمینان از جواب های کلیه تست ها و پارامترهای غیر طبیعی مجدداً و به صورت ضربدری توسط دستگاه های متفاوت و روش های دستی تکرار می گردند و همچنین مقایسه روش های دستی و دستگاهی در مواردی که سابقه ای از بیمار موجود نمی باشد در دستور کار قرار دارد" علاوه براین واحد هماتولوژی با انجام کنترل کیفی بر اساس روشهای استاندارد روز دنیا نیز کلیه تجهیزات دستگاه ها و پرسنل تحت کنترل و سنجش قرار دارند و روند مستمر جلوگیری و کاهش خطاهای آزمایشگاهی در سرلوحه کار قرار دارد.

دریافت جواب های مناسب و قابل قبول کنترل کیفی خارجی حداقل دو بار در سال توسط شرکت پیشگام ایرانیان (مستند و قابل ارائه در اسناد کنترل کیفی آزمایشگاه) خود مؤید این موضوع می باشد.


تشخیص های میکروسکوپی:

علاوه بر حضور همه روزه مسئول فنی جناب آقای دکتر سلیمانی و نظارت مستقیم و کنترل مستمر ایشان در چگونگی روند تشخیص طبی، این واحد مفتخر به همراهی پزشکان متخصص پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژیست سرکار خانم دکتر شفیق و سرکار خانم دکتر سلیمانی می باشد که در تشخیص افتراقی سلولهای غیر طبیعی همکاران با تجربه بخش را یاری می رسانند.


معرفی تستهای قابل انجام در بخش هماتولوژی :

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل علاوه بر تست های روتین و تخصصی ارائه شده در فهرست ذیل مفتخر به ارائه خدمات تخصصی ایمنوهماتولوژی می باشد که فهرست آن را می توان در بخش ذکر شده ملاحظه کرد.

 

1-     Fibrinogen

2-  CBC

3- DIFF

4-  Hemogelobin

5- Heamatocrit

6 -body  Inclusion

7 -Sickle cells

8- WBC

9- Clot Retraction

10- Platelet count

11- Factor 8  VIII

12 -ESR 1hr

13-  ESR 2hr

14-  B.G & RH

15-  PBS

16- Reticulocyte count

17-  LE Cell

18 - Lupus Anti coagulation

19- B.T

20-  C.T

21- PT

22- PT (mix)

23- PTT

24- PTT (mix)

25-  Blastlac cell

26 - Malaria smear

27-  Osmotic Fragility test

28- Specimen Wound

29- Leishman Body

30- Borelia

31 -Protein.C

32- FDP

33-  Factor 7

34- Immature cell

35-  Hb Electrophoresis

36- HbA2 HPLC

37-  Atypic lymph

38- Factor  13 xiii

39- G.6.P.D Titr

40- HBV (Genotype)

41- Protein . S 

42- Direct Coombs

43- Indirect Coombs

44- Crayoglobulin


تجهیزات

معرفی تجهیزات و دستگاه ها:

واحد هماتولوژی آزمایشگاه مجهز به دو دستگاه شمارنده سلولی فول دیف نیهون کودن 22 پارامتری ساخت کشور ژاپن می باشد که با تکیه بر روش های پخش نور لیزری و اِمپدانس الکتریکی و با مصرف محلول های اوریجینال وارداتی مخصوص این دستگاه ها می باشد. علاوه بر آن بهره مندی این واحد از دو دستگاه سل کانتر کولتر ساخت آمریکا با توانایی منحصر به فرد سه بار شمارش و اندازه گیری پارامترها برای هر بیمار توانسته است ضریب اطمینان بالائی از دقت و صحت پاسخهای آزمایشات را در این واحد ایجاد نماید.

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 19:35:27 1397/01/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه