معرفی

بخش میکروب شناسی آزمایشگاه رازی بابل با بکارگیری پرسنل با تجربه و کارآمد و بهره مندی از حضور مستقیم و مستمر مسئول فنی محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر سلیمانی افتخار دارد که خدمات روتین و تخصصی این واحد را با دقت و صحتی در حد استانداردهای روز تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه نماید.

 

محل کار: بخش میکروب شناسی در طبقه دوم آزمایشگاه قرار دارد و شامل سه نفر پرسنل می باشد که از شیفت صبح تا شیفت عصر بخش را پوشش می دهند و در چند مرحله کشت های مربوط به بخش را انجام می دهند.

 

پرسنل و تحصیلات:

 

·         خانم رمضانی: کارشناس علوم آزمایشگاهی ) مسئول بخش)

·         آقای میکانیکی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

·         آقای گرجی : کاردان علوم آزمایشگاهی

 

زمان انجام تست ها : کشت ها در چند نوبت کاری انجام می شود. در ابتدای صبح ساعت 8 و همچنین در ساعت 11 صبح توسط کاردان آزمایشگاه انجام می شود و سپس در ساعت 13 و 15 توسط کارشناس آزمایشگاه تست ها انجام می شود.

انواع تست ها :شامل تمام تست هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود از جمله کشت ادرار، مدفوع، مفصل، آسیت، پلور و ....

-         U/C

-         S/C

-         U/C (B.K)

-         Urine direct (B.K)

-         Sput/C&S

-         Spot/S.BK

-         Throat/C&S

-         Throat/C.BK

-         Vaginal Dish

-         Vaginal/C&S

-         Urethral Direct

-         Urethral/C&S

-         Wound/C&S

-         Diphteria/D.Smear

-         Ear/C&S

-         Synovial/C&S

-         Synovial/C B.K

-         Nose/C&S

-         Sem/C&S

-         Punture fluid/C&S

-         Punture fluid/C B.K

-         Bone marrow C/S

-         Ascitic fluid C/S

-         Ascitic fluid / C B.K

-         Pleural fluid /C&S

-         Pleural fluid /C B.K

-         CSF C/S

-         CSF C/B.K

-         Abcess C/S and (B.K)

-         Puss C/S

-         Blood C/S

-         Eye Discharge C/S

-         Mammilla Direct and Culture        

مواد و داروها: شامل محیط کشت شرکت CONDA و آنتی بیوتیک های شرکت پادتن طب و Liofilchem و MAST می باشد.

نتایج کنترل کیفی خارجی: تحت پایش شرکت پیشگام ایرانیان کنترل کیفی خارجی بخش میکروب شناسی صورت می گیرد.

نحوه پذیرش و جوابدهی :

-          دریافت درخواست بیمار

-          ثبت نام بیمار

-          کشت نمونه روی محیط های انتخابی بر اساس نوع نمونه (ادرار- خون- زخم- مایعات- استول- گوش- خلط- چشم- بیوپسی- مایع نخاع و ...

-          انکوباسیون نمونه دراتو

-          قرائت نتیجه کشت بعد از 24 تا 48 ساعت

-          تهیه لام و فیکس آن جهت رنگ آمیزی

-          رنگ آمیزی و یا سایر رنگ آمیزی های لام

-          تهیه سوسپانسیون میکروبی جهت آنتی بیوگرام

-          آنتی بیوگرام نمونه و کاشت آنتی بیوتیکها بر روی محیط کشت

-          کشت کلونی میکروبی بر روی محیط های افتراقی (TSI- سیترات- MR/VP- اوره- لیزین دکربوکسیلاز.- بایل اسکولین- مانیتول- DNase)

-          انجام تست کاتالاز

-          انجام تست اکسیداز

-          انجام تست کواگولاز

-          قرائت نتیجه محیط های افتراقی و مقایسه آن با جداول استاندارد

-          شناسایی باکتری مورد نظر و ثبت گزارش کشت

-          نتیجه آنتی بیوگرام و اندازه گیری هاله های تشکیل شده

-     بررسی کشت خون های  48 و 72 ساعته و یک هفته ای و 21 روزه و پاساژ آن روی محیط های انتخابی

تجهیزات

امکانات و دستگاه ها: دستگاه های بخش میکروب شناسی شامل :

ü      هودکلاس II

ü      انکوباتور با دمای 35 درجه سانتی گراد

ü      انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد

ü      انکوباتور با دمای متغیر

ü      اُتوکلاو اصلی و اُتوکلاو پشتیبان (Back up)

ü      میکروسکوپ نوری

ü      یخچال

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 19:24:20 1397/01/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه