معرفی

بررسی ژن ها و کشف اختلالات مربوط به آنها در خصوص بیماری های ژنتیکی، امروزه به عنوان بخشی از خدمات ژنتیک پزشکی در نظر گرفته می شوند. نتایج حاصل از تست های مولکولی می تواند جهت بررسی ناقلین و تشخیص پیش از تولد مورد استفاده قرار گیرد.

در روش های تشخیص ژنتیک مولکولی ابتدا DNA از سلول های هسته دار نظیر گلبول های سفید،
سلول های بوکال، مایع امنیوتیک، پرزهای جنینی و فیبروبلاست
استخراج می شود و در ادامه بر اساس نوع بیماری، تست مولکولی خاصی تعیین و جهت تشخیص بیماری مورد استفاده قرار می گیرد.

در بخش ژنتیک این مرکز تست های مولکولی به شرح زیر انجام می شود و همکاران ما در تلاشند تا با
راه اندازی تست های دیگر، خدمات بیشتری را به بیماران محترم ارائه نمایند.

تجهیزات

ردیف

نام بیماری/وضعیت

روش تشخیصی آزمایشگاهی

QF-PCR

1

سندرم کلاین فلتر

Klinefelter syndrome

P

2

سندرم ترنر

Turner syndrome

P

3

سندرم پاتائو

Trisomy 13

P

4

سندرم ادوارد

Trisomy 18

P

5

سندرم داون

Trisomy 21

P

گالری
بروزرسانی: 12:42:56 1396/11/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه