معرفی

سیتوژنتیک، زیرمجموعه ای از آزمایشگاه ژنتیک می باشد که با کشت سلول های یک فرد، تعداد و ساختار کروموزوم های وی را مورد بررسی قرار می دهد.

هر انسان 46 عدد کروموزوم دارد که 23تای آن را از مادر و 23 تای دیگر را از پدر به ارث برده است. در صورتی که بخشی از یک کروموزوم تغییر کند و یا تعداد کلّی کروموزوم ها کم یا زیاد شود، ممکن است ظاهر فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به اَشکال عقب ماندگی ذهنی، تأخیر رشد، سقط خود به خودی جنین، ناباروری و... بروز یابد.

آزمایشات سیتوژنتیکِ آزمایشگاه رازی عبارت است از:

تجهیزات

ردیف

نام بیماری/وضعیت

روش تشخیصی آزمایشگاهی

کاریوتایپ معمولی

کاریوتایپ با قدرت تفکیک بالا (HR)

FISH

1

سقط خود به خودی

Abortion

P

P

 

2

عدم وجود اسپرم در مایع منی

Azoospermia

P

P

 

3

ابهام اندام تناسلی

Ambiguous genitalia

P

P

 

4

سرطان پستان

Breast Cancer (HER2 amp)   

 

 

P

5

ناهنجاری های مادرزادی

Congenital disorders

P

P

 

6

تأخیر رشد ثانویه ی صفات جنسی

P

P

 

7

عقب ماندگی رشد

 

P

P

 

8

ژینکوماستی

Gynecomastia       

P

P

 

9

هیدروسفالی

 

P

P

 

10

بیش فعالی

Attention Defict Hyperactivity Disorder(ADHD)

P

P

 

11

کوچکی غیرطبیعی غدد تناسلی

Hypogonadism

P

P

 

12

شُلی عضلات

Hypotonia

P

P

 

13

مرگ جنین در داخل رحم

Intra Uterine Fetal Death (IUFD)

P

P

 

14

ناباروری

 

P

P

 

15

سندرم کلاین فلتر

Klinefelter syndrome

P

P

P

16

عقب ماندگی ذهنی

 

P

P

 

17

میکروسفالی

 

P

P

 

18

کوچکی غیرطبیعی اندام تناسلی مردانه

Micropenis

P

P

 

19

کمبود غیرطبیعی تعداد اسپرم

Oligospermia

P

P

 

20

مرده زایی

 

P

P

 

21

 

Premature Ovarioan Failure (POF)

P

P

 

22

 

Primary amenrrrhea

P

P

 

23

 

Secondary amenrrrhea

P

P

 

24

قدّ کوتاهِ غیرطبیعی

 

P

P

 

25

تأخیر تکلم

 

P

P

 

26

اختلالات تکوین جنسیت

Trans-sexualism

P

P

 

27

 

Turner syndrome

P

P

P

28

سندرم پاتائو

Trisomy 13

P

P

P

29

سندرم ادوارد

Trisomy 18

P

P

P

30

سندرم داون

Trisomy 21

P

P

P

31

موزائیسم های سلولی

 

P

P

P


آزمایشگاه رازی با کادری مجرب و متعهد، از اطلاعات محرمانه مراجعه کنندگان گرامی به درستی حفاظت خواهد کرد و نتیجه آزمایشات را با بیشترین دقت و در کوتاه ترین زمانِ ممکن به دستِ آنان خواهد رسانید.

بارالها؛ یاری مان کن تا بتوانیم با نویدِ وجودِ نوزادانی سالم، لبخندی بر لبان والدین عزیز بنشانیم...الهی آمین.

گالری
بروزرسانی: 12:37:49 1396/11/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه