معرفی

به نام خالق یگانه

بخش بیوشیمی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی می باشد. با نگاهی به تاریخچه تشخیص طبی، پر واضح است که آزمایش های بیوشیمی از اولین آزمایش هایی بوده است که تشخیص بیماری ها، کمک شایانی به پزشکان نموده است. در بخش بیوشیمی آزمایش های متعددی بر روی نمونه سرم، پلاسما، ادرار و سایر مایعات بدن انجام می شود که نوع آزمایش درخواستی در واقع تعیین کننده نوع نمونه ای است که بایستی از بیمار گرفته شود.

در این بخش، سعی شده است که با توجه به نیازهای بیماران و پزشکان محترم، کلیه آزمایشات مربوط به بخش بیوشیمی راه اندازی و انجام شود که در قسمت معرفی تست های آزمایشگاه آمده است.

این بخش درآزمایشگاه رازی با دارا بودن مجهزترین و دقیق تربن دستگاه های آزمایشگاهی و کادر مجرب و متخصص آزمایشات را با رقت بالائی و دراسرع وقت، انجام می دهد.

انجام کنترل کیفی روزانه به منظور تعیین صحت و دقت آزمایشات و همچنین نتایج عالی در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی از مزیت های این بخش می باشد و همچنین مورد تأیید پزشکان محترم در سطح استان می باشد. این بخش با دارا بودن پرسنلی با توان علمی و عملی لازم، در حال ارائه خدمات در زمینه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

آزمایشگاه رازی مفتخر است که با نهایت دقت و صحت و با استفاده از بهترین معرف ها، گامی موًثر در سلامت افراد بر دارد.

پرسنل آماده به خدمت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه رازی بابل به شرح ذیل می باشند؛

آقای مهدی غلامی                 دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی

سرکار خانم سمیا موًمنی         کارشناس ارشد شیمی تجزیه

سرکار خانم سپیده سلامی       کارشناس علوم آزمایشگاهی

سرکار خانم آوا طلوعی            کاردان علوم آزمایشگاهی

آقای محمد خلیلی                 کاردان علوم آزمایشگاهی

آقای محمد باباپور                  کارشناس علوم آزمایشگاهی

کیتهای مورد استفاده بخش بیوشیمی که دارای کیفیت عالی، بسته بندی های مناسب، دارای تاییدیه کنترل کیفیت، همکاری به موقع با آزمایشگاه و ... می باشد عبارتند از:

    1-    شرکت بایونیک (کیتهای بایونیک)

    2-    شرکت دلتا درمان (کیتهای Audit)

    3-    شرکت اکبریه (کیتهای Roche)

    4-    شرکت بایرکس فارس ( کیتهای بایرکس)

 

سایر کیتهای مورد استفاده شامل Biosystem،Omega، Axis Shield، LTA، Griener، پارس آزمون، پیشتاز طب، زیست شیمی و ...


 آزمایشات بخش بیوشیمی به ترتیب الفبا:

1- ACE

2- Acid Phosphatase

3- ADA

4- Albumin

5- Aldolase

6- Alkaline Phosphatase

7-Ammoniac

8-Amylase

9-ApoA

10-ApoB

11-Billirubin (Total/Direct)

12-C3

13-C4

14-Calcium

15-Cholestrol

16-Citrate

17-Cold Aggutinin

18-Coombs (Direct & Indirect)

19-Copper

20-CPK

21-CPK (MB)

22- Quantitative C- Reactive protein (CRP)

23- Creatinin

24- Cystatin C

25- G6PD

26- GCT

27- Glucose

28- GCT

29- GTT

30- Hb (A1C)

31- Hams Test

32- HDL-Chol

33- High Sensitive CRP

34- Homocysteine

35- IgA

36- IgG

37- IgM

38- Iron

39- Kappa Free chain

40- Lactate

41- Lambda Free Chains

42- LDH

43- LDH-Chol

44- Lipase

45- Lipprotein A

46- Littium

47- Mg

48- Micro Albumin

49-Mono Test

50- Fragility test

51- Oxalate

52- Phosphoras

53- Potassium

54- Pyrovate

55- Troponin I Qualitative

56- Rheumatoid factor Quantitative (RF)

57- SGOT

58- SGPT

59- Sickle Test

60- Sodium

61- Sucrose Hemolysis Test

62- TIBC

63- Total Protein

64- Transferrin

65- Triglyceride

66- Urea

67- U.A

68- Urine (Calcium- Chloride- Copper- Creatinin- Urea- Mg- Phosphorous- Pottasium- Sodium-U.A)

69- Valporice Acid (Sodium Valporate)

70- Zinc , …


تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده در بخش بیوشیمی آزمایشگاه رازی به شرح ذیل می باشد:

     1-    دستگاه اتوآنالیزر هیتاچی 917 (دیسک)

     2-    دستگاه اتوآنالیزر هیتاچی 917 (رک)

     3-    دستگاه اتوآنالیزر هیتاچی 717

     4-    دستگاه اتوآنالیزر کوباس میرا

     5-    دستگاه اتوآنالیزر کوباس اینتگرا 400

     6-     دستگاه فلیم فتومتر Hycel

     7-   

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 17:10:1 1397/01/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه