معرفی

محل و جایگاه: بخش ایمونولوژی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی می باشد. آزمایش های متعددی در این بخش انجام می شود که نوع آزمایش درخواستی در واقع تعیین کننده نوع نمونه ای است که بایستی از بیمار گرفته شود.

در این بخش، سعی شده است که با توجه به نیاز افراد ، کلیه آزمایشات مربوط به بخش ایمونولوژی راه اندازی و انجام شود که در قسمت معرفی تست های آزمایشگاه آمده است.

این بخش درآزمایشگاه رازی بادارا بودن مجهزترین و دقیق تربن کیت ها و دستگاه ها و کادر مجرب و متخصص آزمایشات را با بالاترین دقت و دراسرع وقت، انجام می دهد.

انجام کنترل کیفی روزانه به منظور تعیین صحت و دقت آزمایشات و همچنین نتایج عالی در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی از مزیت های این بخش می باشد و همچنین مورد تأیید پزشکان محترم در سطح استان می باشد.

پرسنل و تحصیلات :

این بخش دارای چهار پرسنل می باشد اسامی پرسنل فوق عبارتند از :

1.        آقای فرهنگ شیرزاد،  کارشناس آزمایشگاه

2.        آقای امید بابانیا، کارشناس آزمایشگاه

3.        خانم عصمت یعقوبی، کارشناس ارشد ایمونولوژی

4.        خانم فاطمه مرادی، کارشناس آزمایشگاه

تست های بخش :

1. ANA

2. ANAprofile

3. Myositis profile

4.HLA-panel

5.Toxo IgG

6.FTA ABS

7.Listeria. IgM/IgG

8. H.pyluri . IgA/IgG

9. B2GP1. IgM/IgG

10. Brucella. . IgM/IgG

11. Borellia. IgM/IgG

12. Leptopira . IgM/IgG

13. CANCA

14. PANCA

15. Anti CCP

16. Anti MCV

17. Cardiolipin. IgM/IgG

18. LKM

19. varicella.IgM/IgG

20. EBV. IgM/IgG

21. mycoplasma. IgM/IgG

22. chelamidia. IgM/IgG

23. IHA

24. measles. IgM/IgG

25. mums. IgM/IgG

26. c-peptid

27. CH50

28. C1q

29. C1inactivator

30. ceroluplasmin

31. a1.antitripsin

32. IgG1, IgG2, IGg3, IgG4

33. phospholipid. IgM/IgG

34. TTG

35. ASM

36. AMA

37. GBM

38. Endomysium

39. Gliadin. IgA/IgG

40. HAV

41. Hbs-Ab

42. Hbs-Ag

43. HIV

44. HCV

45. HDV

46. calprotectin

47. elastase

48. stone analysis

49. CD marker

50. neuron profile

51. CMVPP65

52. Panel HLA

53. crossmatch

54. IgE

55. Allergy test

کیت ها و مواد مصرفی :

کیت های انجام تست ها از شرکت های خارجی و بعضاً داخلی تأمین و استفاده می گردد.کیت های مصرفی این بخش اغلب از شرکت های معتبری مانند Orgentec ,Axis shield, BAG, Dako, Zeimence, Euroimmune, Generic Assay  تهیه می گردد.

کنترل کیفی:

برای انجام تست های فوق از کنترل های داخلی موجود در کیت ها و کنترل های خارجی ( نمونه انسانی  بیمار و سالم) برای اطمینان از صحت، دقت، حساسیت، تکرارپذیری واکنش، استفاده می گردد.همچنین برای به دست آوردن به موارد ذکر شده در بالا،کالیبراسیون های دوره ای وسایلی از قبیل سمپلر ها و الایزا ریدر و ... به صورت دوره ای انجام می گیرد.علاوه بر موارد فوق این بخش از کنترل های خارجی معتبر تهیه شده از شرکت پیشگام ایرانیان جهت کنترل و تایید نتایج آزمایشات خود استفاده می کند.

نحوه پذیرش و ورود نمونه به بخش:

پذیرش بیماران با ثبت مشخصات آنها در کامپیوتر توسط پرسنل بخش پذیرش انجام می گیرد. سپس از بیماران نمونه گرفته شده و یا از همراه بیمارانی که در بیمارستان بستری شده اند تحویل گرفته می شود. نمونه ها به طور موقت  به بخش جداسازی تحویل داده می شود و سپس به بخش منتقل می گردد. نمونه تا زمان انجام در  فریزر منفی 20 نگهداری می شود.

نحوه ی جواب دهی نمونه های انجام شده:

جواب تست های مربوطه بعد از انجام کار وارد سیستم نرم افزاری آزمایشگاه می شود.

تجهیزات

امکانات و دستگاه ها:

این بخش دارای دو قسمت بوده که شامل : 

1- تست های ویروسی

2- تست های ایمونولوژیکی

این بخش شامل امکاناتی از قبیل الایزا واشر، الایزا ریدر، الایزا اتومات(جهت انجام تست های الایزا)، فلوسیتومتری(جهت بررسی مارکرهای سطح سلولی)، نفلومتری، میکروسکوپ ایمونوفلئورسانس (جهت خوانش تست های ایمونوفلئورسانس) و میکروسکوپ معکوس(جهت خوانش (HLA-Serology می باشد. این قسمت دارای یخچال و فریزرهای مجزا به منظور ذخیره و نگهداری نمونه های بیماران و نیز مواد و کیت های مورد نیاز جهت انجام تست می باشد.

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 13:49:44 1397/08/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه