نام اختصاری: IL-6

سایر نام ها: اینترلوکین 6

Interleukin-6,Plasma / Interleukin-6,Serum/  Cytokine-IL6

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  پلاسما EDTAدار  (ترجیحاً) ، پلاسمای هپارینه، سرم

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml

شرایط و ملاحظات نمونه گیری: 

1.        نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2.         لوله جداکننده سرم ، قرمز ساده یا سبز (لیتیوم هپارین) می باشد.

3.        بالافاصله خون گرفته شده را چندین بار سرو ته نمایید تا به خوبی مخلوط گردد.

4.        محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

5.        در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، بالافاصله نمونه را به آزمایشگاه ارسال نمایید. انتقال نمونه به آزمایشگاه باید بصورت زنجیره سرد باشد.

6.        پلاسما یا سرم را در کوتاه ترین زمان ممکن (حداکثر ظرف دو ساعت) جدا نمایید. جهت جداسازی از سانتریفیوژ با دور بالا استفاده گردد.

7.        سرم جدا شده باید شفاف و عاری از آلودگی هایی همچون همولیز، لیپمیک، اشکال لخته نظیر فیبرین و یا آلودگی باکتریایی باشد.

8.        نمونه را پس از جداسازی در تیوب های پلاستیکی دربدار مخصوص انتقال داده و بالافاصله آن را در یخچال قرار دهید.  

9.        در صورت تاخیر در انجام آزمایش بیشتر از 24 ساعت،  نمونه را تا زمان انجام آزمایش در فریزر (20oC-) نگه دارید.

 

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه لیپمیک

ü      نمونه همولیز شدید

ü      نمونه دارای لخته (clot)

ü      نمونه آلوده (Contaminated) یا گرما دیده

ü      نمونه هایی که بیشتر از 24 ساعت در دمای اتاق یا در دمای  2-8oC مانده باشد.

ü      سایر مایعات بدن

شرایط نگهداری:

   1. نمونه در دمای   2-8oC به مدت یک روز و در دمای 20oC- به مدت 6 ماه پایدار است. نمونه در دمای اتاق 30 دقیقه پایدار می باشد.

2.       از ذوب و فریز مکرر نمونه جداً خودداری نمایید.

        اطلاعات بالینی:

اینترلوکین 6 (IL-6) نقش مهمی در ایمنی ذاتی و اکتسابی دارد. IL-6 توسط انواع مختلف سلول ، از جمله ماکروفاژها ، سلولهای اندوتلیال و سلولهای T تولید می شود. این تولید می تواند در پاسخ به تهاجم میکروبی (باکتریایی یا ویروسی) یا سیتوکین های دیگر مانند فاکتور نکروز تومور (TNF) آغاز شود. به عنوان بخشی از سیستم ایمنی ذاتی، IL-6 بر روی سلولهای کبدی عمل می کند تا بیان پروتئین واکنشی C (CRP) ، فیبرینوژن و آمیلوئید سرم A ، همچنین به عنوان مارکر پاسخ فاز حاد شناخته شود. در پاسخ ایمنی اکتسابی ، IL-6 نقش مهمی در فعال کردن سلولهای B تولیدکننده آنتی بادی برای تکثیر دارد و منجر به افزایش پاسخ آنتی بادی می شود. غلظت IL-6 در بیماران مبتلا به عفونت، ایدز، بیماری کبد الکلی، لنفوما، بیماری های خود ایمن، رد پیوند و سپتی سمی بالا می رود. علاوه بر این، غلظت IL-6 مطابق با  پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی با شدت سپسیس ارتباط دارد .

 به نظر می رسد که سطح IL-6 با عفونت های موضعی مانند عفونت های مفصل پروتز (PJI) همراه است. یک مطالعه متاآنالیز اخیر نشان داد که IL-6 در مقایسه با CRP ، میزان رسوب گلبولهای قرمز (ESR) و شمارش گلبولهای سفید (WBC count)، دقت تشخیصی را برای PJI بهبود داده است. IL-6 در بسیاری از اختلالات التهابی مزمن از جمله آرتریت روماتوئید (RA)، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) و بیماری التهابی روده (IBD) نیز افزایش یافته است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد IL-6 در پاتوژنز برخی از اختلالات التهابی مزمن نقش دارد.

Tocilizumab، آنتی بادی که عملکرد IL-6 را با اتصال به گیرنده IL-6 مسدود می کند، برای درمان RA تأیید شده است. در یک کارآزمایی تصادفی، 50٪ تا 60٪ بیمارانی که توکلیزوماب و متوترکسات دریافت کرده اند، در مقایسه با تنها 25٪ در بیمارانی که تنها متوترکسات دریافت کردند نشانه ها و علائم بالینی RA را بهبود بخشیدند.

کاربردهای بالینی:

1. ارزیابی بیماران مشکوک به عفونت سیستمیک به ویژه در پاسخ به تهاجم میکروبی (باکتریایی یا ویروسی)

2. ارزیابی بیماران مبتلا به عفونت موضعی مشکوک، به ویژه عفونت مفاصل پروتز (PJI)

3.ارزیابی بیماران مبتلا به التهاب مزمن مشکوک، مانند آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، اسپوندیلیت آنکیلوزان یا بیماری التهابی روده

روش مرجع: (CIA)  Chemiluminescence

روش ارجح: Electrochemiluminescence

          سایر روشها: Quantitative Multiplex Bead Assay

 

مقادیر طبیعی:  6 pg/mL >

تفسیر:  غلظت های بالاتر اینترلوکین 6 (IL-6) ممکن است نشان دهنده یک پاسخ التهابی مداوم باشد و می تواند با عفونت سیستمیک ، عفونت موضعی یا بیماری التهابی مزمن مرتبط باشد.

عوامل مداخله گر : نمونه های همولیز شدید، لیپمیک، آلودگی باکتریال، نمونه های دارای لخته و فیبرین  موجب نتایج مثبت و منفی کاذب می گردد. نمونه حرارت دیده و ذوب و فریز مکرر نمونه منجر به نتایج منفی کاذب می گردد.

توضیحات و محدودیت ها:

اینترلوکین 6 (IL-6) یک نشانگر غیر اختصاصی است که با پاسخ التهابی همراه است و برای هر بیماری یا روند خاص بیماری تشخیصی نیست.

غلظت های بالاتر از IL-6 باید در متن بالینی بیمار تعبیر شود.

 غلظت طبیعی IL-6 احتمال یک روند التهابی مداوم را از بین نمی برد.

IL-6 از پایداری محدودی برخوردار است. پس از سانتریفیوژ ، پلاسما باید بلافاصله روی یخ یا در یخچال باشد.

نمونه ها فقط تا 24 ساعت در دمای یخچال پایدار می باشند و  پس از گذشت 24 ساعت باید منجمد شوند. ذخیره نمونه برای هر مدت زمان در دمای محیط قابل قبول نیست.

 

 

          منابع :

1. Scheller J, Chalaris A, Schmidt-Arras D, et al: The pro- and anti-inflammatory properties of the cytokine interleukin-6. Biochim Biophys Acta 2011;1813:878-888

2.  Gabay C: Interleukin-6 and chronic inflammation. Arthritis Res Ther 2006;8 Suppl 2:S3

3. Mayocilinic laboratories: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/63020

4. ARUP laboratory: https://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0051537

5. https://www.siemens-healthineers.com/de/laboratory-diagnostics/assays-by-diseases-conditions/sepsis-and-inflammation/inflammation-infection-test-solutions.
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه