نام اختصاری:SDFA SDF, 

سایر نام ها:     بررسی شکستگی DNA اسپرم به روش SDFA

بخش انجام دهنده: ژنتیک

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مایع منی

حجم نمونه مورد نیاز: حد اقل 2 سی سی

شرایط نمونه گیری:

1.      نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

2.      از فالکون 50 سی سی و استریل برای جمع آوری نمونه استفاده شود.

3.      در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه باید در شرایط خنک و طی کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شود

4.      سر فالکون بعد از نمونه گیری با پارافیلم کاملا پوشیده شود.

 

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.      جمع آوری نمونه ها در شرایط غیر استریل.

2.      حجم کمتر از 2 سی سی

شرایط نگهداری:

1.      پس از انجام نمونه گیری نمونه را در دمای اتاق 24 درجه قرار داده تا مایع منی ذوب شود.

2.       در صورت عدم انجام تست در همان روز پس از ذوب شدن نمونه آن را در فریزر 20- درجه قرار می­ گیرد.

کاربرد بالینی: 

بررسی شکستگی DNA سر اسپرم یا همان  SDFA به منظور ارزیابی سلامت کروماتین و DNA اسپرم انجام می­ شود.

 اطلاعات تکمیلی:

10-15 درصد از زوجین علی رغم تلاش برای بچه دار شدن قادر به داشتن فرزند از گامت های خود نبوده و به عنوان زوج نا بارور شناخته می شوند که علل نیمی از موارد ناباروری به علت فاکتور مردانه می باشد.

بخش عمده نا باروری مردان با پارامتر های مختلف اسپرم همراه است لذا این افراد کاندید استفاده از روش های کمک باروری مانند IVF و ICSI بوده و ممکن است به کرات این درمان ها را تجربه کرده باشند و درمان های مکرر نیز با شکست و عدم موفقیت همراه شده باشد.

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت لقاح خارج رحمی, سلامت DNA و کروماتین اسپرم است. مطالعات مختلف نشان می دهد هرچه کیفیت پارامتر های اصلی اسپرم در آنالیز مایع منی(semen analysis) پایین تر باشد سلامت DNA اسپرم هم با مشکلات بیشتری مواجه است. با توجه به اینکه مردان واجد پارامتر های اسپرمی نا مناسب و بسیاری از موارد نا باروری با علت نا مشخص، کاندید استفاده از روش های لقاح خارج از رحمی می­ باشند. بنابراین بررسی SDF در این افراد به امکان بهبود کیفیت اسپرم، انتخاب روش درمانی مناسب ­تر و جلوگیری از اتلاف وقت در فرایند درمان کمک می­نماید.

تفسیر:

نمونه های با SDF کمتر از 15 درصد: نمونه با میزان شکست خیلی پایین ارزیابی شده و رتبه خوب به آن تعلق می گیرد

نمونه های با SDF بین 15-30 درصد: نمونه با میزان شکست پایین ارزیابی شده و رتبه متوسط به آن تعلق می گیرد

نمونه های با SDF بالای 30 درصد: نمونه با میزان شکست بالا ارزیابی شده و رتبه غیر طبیعی به خود می گیرد.

عوامل مداخله گر :

1.      در صورت وجود عفونت بالا در منی تا جایی که رنگ آن به زردی گرایش داشته باشد

2.      در صورت چسبندگی زیاد مایع منی که مانع از مایع شدن می شود.

 

منابع:

1-      Absalan F, Ghannadi A, Kazerooni M, Parifar R, Jamalzadeh F, Amiri S, Value of sperm chromatin dispersion test in couples with unexplained recurrent abortion. J assist reprod genet. 2012 Jan; 29(1):11-4

2-      Evenson DP, Kasperson K, Wixon RI, Analysis of sperm DNA fragmentation using flow cytometry and other techniques. Soc reprod Fertil Suppl. 2007;65:93-113
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه