بیوپسی گردن رحم (Uterine cervix biopsy)

 

نمونه: نمونه از گردن رحم

از طریق:

بیوپسی اکسیژنال (excisional biopsy)، پانچ بیوپسی (Punch biopsy )

بیوپسی با روش اکسیژیون الکتروسرجیکال قوسی یا Electrosurgical excision loop procedure (  LEEP)

بیوپسی با روش برداشتن حلقه بزرگ از منطقه انتقال یا Large loop excision of transformation zone  (( LLETZ

بیوپسی مخروطی یا کونیزاسیون (Cone biopsy)

 

روش:

 بافت فیکس شده در بافر 10% فرمال سالین

 

کاربرد:

 ارزیابی اسمیرهای غیرطبیعی

تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) و سایر عفونت های گردن رحم

ارزیابی هیپرپلازی اپی تلیال و متاپلازی (تغییر نابهنجار ماهیت سلول ها در بافت)

 درجه گذاری (Grading) دیسپلازی اپیتلیالی CIN))

تشخیص بدخیمی تهاجمی

 

 

تفسیر:

 شناسایی ماهیت ضایعه نمونه برداری شده که توسط آسیب شناس گزارش می گردد.

نوع، درجه و مرحله نئوپلاسم ها گزارش می شود.

 

Reference:

 Kurman J in kurman J ed. Blausteins pathology of the female Genital Tract.  6th  ed. 2011. Springer.   

تصاویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه