بیوپسی غده لنفاوی (Lymph node biopsy)


نمونه: بیوپسی با سوزن ظریف (FNA biopsy)  یا بیوپسی با جراحی باز

روش:

بافت تازه: امتحان میکروبیولوژیک،  برش انجمادی (Frozen section)، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، اسمیر، سيتولوژي حين عمل(touch imprint) ، فلوسیتومتری، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولار.

بافت فیکس شده:  میکروسکوپ نوری، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، میکروسکوپ الکترونی (فیکساسیون اختصاصی). برای نمونه برداری مناسب زمانی که به لنفوم شک دارید، لازم است که غدد لنفاوی را با حداقل آسیب بردارید و به صورت تازه بدون تأخیر برای آزمایشگاه فرستاده شود.

در صورت عدم امکان فرستادن به موقع نمونه، غدد لنفاوی را برای زمان کوتاهی می توان در 4 درجه سانتی گراد (یخ نزند) داخل محیط کشت بافتی یا نرمال سالین نگه داشت.

از فیکساتیوهای اختصاصی باید استفاده کرد.

 

کاربرد:

بررسی لنفادنوپاتی، تشخیص میزان گسترش نئوپلاسم، درجه گذاری (Staging ) لنفوم

 

تفسیر: تشخیص وضعیت های التهابی، عفونت ها،  نوع و درجه بدخیمی

 

Reference: 

Orazai A et al. Knowles̓ Neoplastic Hematopathology.  3rd ed. 2013


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه