بیوپسی اندومتر (Endometrial biopsy)


نمونه: بافت اندومتر

در صورت خونریزی بعد از یائسگی و بیماری های اندومتر، کورتاژ انجام می شود.

بیوپسی محدود شده بدون باز کردن دهانه رحم یا دیلاتاسیون سرویکس (بیوپسی آندومتر به وسیله  PIPELLE) اطلاعات محدودی را می دهد اما اگر به درستی انجام شده باشد می تواند هیپرپلازی یا بدخیمی را ارزیابی کند.

 در صورت کوچک بودن نمونه ممکن است منفی کاذب برای نئوپلازی اتفاق بیفتد.

روش:

بافت تثبیت شده: برای میکروسکوپ نوری و ایمونوهیستوشیمی

بافت تازه: برای میکروبیولوژی یا فروزن سکشن درصورت نیاز

کاربرد: بررسی اختلالات سیکل ماهیانه،  خونریزی بعد از یائسگی، بیماری التهابی، عفونت، نئوپلازی،  شناسایی ماحصل لقاح و بارداری های غیر طبیعی

تفسیر :

ارزیابی مرحله زمانی اندومتر، التهاب اندومتر، هیپرپلازی، نئوپلازی، تشخیص ماحصل لقاح و بیماری های تروفوبلاستیک بارداری، تشخیص نوع و  درجه تومور

 

Reference:

Kurman j in kurman j ed. Blaustein s Pathology of the female genital Tract  2011

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه