نام اختصاری: IgE

سایر نام ها: Total IgE، Immune Competence

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، مایع نخاع

حجم نمونه مورد نیاز:   0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.   

ملاحظات نمونه گیری:

1.  در صورت استعمال داروی مؤثر بر نتایج آزمایش همچون کورتیکواستروئیدها توسط مراجعه کننده آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

2.  محل نمونه گیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. در صورت ایجاد واکنش آلرژیک در محل نمونه گیری به پزشک مراجعه نمایید.

3.  ترجیحاً از نمونه های حاوی همولیز یا لیپیمیک اجتناب نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه: -

شرایط نگهداری: نمونه در  4oC تا 72 ساعت و در-20oC تا 14 رو پایدار است. برای مدت طولانی تر در -70 oC  فریز گردد.

کاربردهای بالینی: تست غربالگری اولیه برای تشخیص بیماریهای آلرژیک.

روش مرجع: RAST (Radioallergosorbent assay)

روش ارجح: الکتروکمی لومینوسانس ایمونو اسی (ECLIA)

سایر روشها: ELISA، RIA، نفلومتری

          مقادیر مرجع:

§         بزرگسالان: 0-380 IU/ml

§         در مردان بالای 60 سال: 0-250 IU/ml

§         در زنان بالای 60 سال: 0-175  IU/ml

 • مقادیر مرجع در جدول مربوطه بر اساس روش RAST ارائه شده است.

سن

مقادیر مرجع

میانگین هندسی

بند ناف

0.1-1.5 IU/ml

0.2

6 هفتگی

0.1-2.8 IU/ml

0.7

6 ماهگی

0.9-28 IU/ml

2.7

یک سالگی

1.1-10.2 IU/ml

3.5

4 سالگی

2.4-34.8 IU/ml

8.6

10 سالگی

0.3-215 IU/ml

23.7

14 سالگی

1.9-159  IU/ml

20.1

 

تفسیر: افزایش سطح IgE در سرم غالباً به واسطه پاسخهای آلرژیک بوده و به منظور تشخیص بیماریهای آلرژیک اندازه گیری می شود. برای شناسایی نوع آلرژن که شخص به آن حساسیت دارد از آنتی بادیهای اختصاصی پلی کلونال و منوکلونال استفاده می شود.

افزایش آنتی بادیهای پلی کلونال IgE: آسپرژیلوزیس آلرژیک برونکو پولموناری، مصرف بعضی داروها نظیر ترکیبات طلا، بیماریهای آتوپیک، عفونتهای انگلی، اگزما، آسم (60%)، تب یونجه (30%)سندرم ویسکوت آلدریچ و سندرم هیپر ایمونوگلوبولین E.

افزایش آنتی بادیهای منو کلونال IgE: میلوما IgE.

کاهش  IgEسرم در بعضی نئوپلاسم های پیشرفته، آتاکسی تلانژکتازی، بعضی موارد آگاماگلوبینمی (فقدان گاماگلوبین در خون)، رادیوتراپی و حاملگی مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر :

 • د ر صورت انجام آزمایش به روش RIA نتایج کاذب در بیمارانی که یک هفته قبل از انجام آزمایش اسکن رادیوایزوتوپ انجام داده اند مشاهده می شود.
 • مصرف کورتیکواستروئیدها و فنی توئین سبب کاهش IgE سرم در شرایط داخل بدن (Invivo) می شود.

توضیحات:

 • سطوح پایین IgE توتال همیشه باعث رد آلرژی بعنوان اتیولوژی (علت شناسی) نمی شود. در این موارد تشخیص فقط به وسیله آزمایشات بسیار حساس برای IgE اختصاصی (پلی کلونال و منوکلونال) امکان پذیر است.
 • ساخت IgE در جنین در حدود هفته یازدهم بارداری شروع می شود (بویژه در ریه و کبد)
 • IgE اغلب در بیماران با کمبود IgA افزایش می یابد. 
 • محدوده مقادیر IgE بدلیل عوامل ژنتیکی و تحریکات محیطی، خیلی وسیع است
 • IgE در شوک آنافیلاکتیک، حساسیت پوستی، بیماریهای آتوپیک و آلرژیک یافت می شود.
 • IgE در بافت موکوسی مجاری تنفسی و گوارشی نیز یافت می شود.

          منابع :

 1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
 2. سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:773-775

4. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p: 286-287
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه