تستهای جدید آزمایشگاه رازی

پزشکان محترم

احتراما باطلاع ميرساند که تستها و روشهای نوين زير از هم اکنون در آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابل ارائه شده و قابل انجام ميباشند :

1- Anti Mullerian Hormone

2-Procalcitonine

3-Calcitonin

4-EPO

5-Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine  Urine

6-  Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine Plasma

شما ميتوانيدجهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفن های 0111-2196820   ارتباط برقرار نمائيد.

با احترام – آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابل


تاریخ انتشار: 10:47:5 8/6/1391
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه