پیوستن آزمايشگاه پاتوبیولوژی و ژنتيک رازی بابل به شبکه کشوری تشخیص ژنتیکی بیماری تالاسمی

به اطلاع شهروندان محترم می­رسانیم که بخش ژنتیک آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رازی بابل به عنوان اولین مرکز غیردولتی غرب استان مازندران پس از تایید وزارت بهداشت و درمان به عضویت شبکه کشوری تشخیص ژنتیکی تالاسمی درآمده است. شایان ذکر است بخش ژنتیک آزمایشگاه رازی بابل با مجهز بودن به دستگاه Sequencer در سریعترین زمان ممکن قادر به بررسی ژنتیکی بیماری تالاسمی به دو روش مستقیم(تعیین موتاسیون) و غیرمستقیم(مطالعه پیوستگی ژن از طریق RFLP و STR) می­باشد.

تاریخ انتشار: 20:20:18 1399/10/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه