سخنرانی آموزشی " تشخیص اختلالات کروموزومی در جنین سقط شده "

سخنرانی آموزشی " تشخیص اختلالات کروموزومی در جنین سقط شده " در تاریخ 97/04/20  توسط خانم محبوبه رجب زاده کارشناس ارشد سلولی و تکوین جنین برگزار گردید.

این تست برای تشخیص ناهنجاریهای کروموزمی درگیر در سقط  جنین و کنترل و مدیریت آن در بارداری های بعدی حائز اهمیت می باشد.دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 18:17:46 1397/06/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه