1- بیمه ایران

2-بيمه تکميلي SOS کمک رسان ایران

3-بيمه تکميلي البرز

4- بيمه تکميلي آرمان

5- بيمه تکميلي آسيا

6-بيمه تکميلي تجارت نو

7-بيمه تکميلي البرز

8-بيمه تکميلي دانا

9-بيمه تکميلي بانک رفاه

10- بيمه تکميلي دي 

11- بيمه تکميلي رازي

12- بيمه تکميلي سامان 

13- بيمه تکميلي سردفترداران

14-بيمه تکميلي سينا

15-بيمه تکميلي شهرداري آمل

16-بيمه تکميلي کوثر

17-بيمه تکميلي ما 

18-بيمه تکميلي ملت 

14-بيمه تکميلي ميهن

19-بيمه تکميلي نوين

20-بیمه تکمیلی سرمد

لازم بذکر است بیمه شدگان ، بیمه های غیرطرف قرارداد می توانند با ارائه قبض آزمایشگاه به مؤسسه ی مربوطه مبلغ مورد نظر را دریافت نمایند.


تاریخ انتشار: 15:44:21 1400/07/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه