دوشنبه 1 خرداد 1396 - Monday, May 22, 2017
تاریخ بروز رسانی: 15:16:49 3/5/1391 بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه
1- بیمه های تامین اجتماعی ( عادی - خاص - مامایی )
2- بیمه های خدمات درمانی ( کارکنان دولت - خویش فرما - روستایی - سایر اقشار )
3- بیمه بانکها ( ملی - صادرات - سپه - رفاه - کشاورزی - تجارت - بانک مرکزی )
4- بیمه ایران ، کارکنان بیمه ایران
5- بیمه آسیا ، کارکنان بیمه آسیا
6- بیمه سینا
7- بیمه پارسیان
8- بیمه دانا
9- بیمه نیروهای مسلح
10- بیمه آتیه سازان
11- بیمه شرکت نفت و شرکت گاز
12- بیمه صدا و سیما
13- بیمه کمیته امداد
14- بیمه تکمیلی فرهنگیان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه